Zde je Vaše poselství. Je to podnět, myšlenka a pro některé rada, jak řešit své záležitosti. Možná si díky andělskému vzkazu nastavíte zrcadlo a uvědomíte si něco, co bylo doposud opomíjené
Ninael
Vaše kartářka

Sebepřijetí

Jste dokonalými božími dětmi a všechno na vás je úžasné. Vaši andělé vás vyzývají, abyste se zbavili negativního sebeposuzování a právě teď se radovali z toho, že jste!

Nebuďte na sebe tak přísní! Dívejte se na sebe očima lásky. Když si vnitřně vyčítáte, vašeho ducha to sráží k zemi. Vaši andělé vás vidí jako bytost, která je dokonalým Božím dítětem. Nic z toho, co jste v minulosti řekli nebo udělali nemůže zmenšit lásku, kterou k vám andělé chovají. Netrestejte se tedy za své chyby.

Andělé vás milují a přijímají takové, jací jste. Milujte tedy sami sebe právě takovou andělskou láskou.


Zdroj: Andělské karty, Doreen Virtue PH.D.