Zde je Vaše poselství. Je to podnět, myšlenka a pro některé rada, jak řešit své záležitosti. Možná si díky andělskému vzkazu nastavíte zrcadlo a uvědomíte si něco, co bylo doposud opomíjené
Ninael
Vaše kartářka

Anděl strážný

Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují. Láska vašich andělů je naprosto bezpodmínečná a všezahrnující.

 

Touto kartou vás andělé ujišťují, že v žádném případě nejste sami. Je to jednoznačné připomenutí, že andělé jsou stále s vámi a nikdy vás neopustili. Zasloužíte si jejich pomoc a pozornost.

Andělé nikdy nesoudí a nic, co jste kdy řekli, nebo udělali je nemůže přimět, aby vás opustili. Nebojte se požádat je o pomoc, protože vaše žádosti jim činí velikou radost a velmi rádi pomáhají.


Zdroj: Andělské karty, Doreen Virtue PH.D.