Zde je Vaše poselství. Je to podnět, myšlenka a pro některé rada, jak řešit své záležitosti. Možná si díky andělskému vzkazu nastavíte zrcadlo a uvědomíte si něco, co bylo doposud opomíjené
Ninael
Vaše kartářka

Odpuštění

Věnujte pozornost novým myšlenkám a nápadům, které dostáváte. Představují semínka nádherného tvůrčího procesu, kterého se účastníte společně s Bohem (Zdrojem, Vesmírem)

 

Právě dnes je čas zaměřit se na své myšlenky a nápady. To andělé vám posílají tuto inspiraci a velmi touží, abyste si jich všímali. Tyto myšlenky jsou odpovědi na vaše vyslaná přání a modlitby.

Nemyslete si prosím, že jsou pouze výplodem vaší fantazie. Vzhledem k tomu, že Bůh je všudypřítomný, což znamená, že se nachází všude, je i ve vás. Božská mysl tedy neustále vyjadřuje nové myšlenky a ideje přímo ve vaší mysli!


Zdroj: Andělské karty, Doreen Virtue PH.D.