Něco ke čtení

Kulatý stůl

Blahopřeji Vám k zakoupení M-kurzu výkladu Tarotu

Jsem potěšena, že na sobě chcete začít pracovat. M-kurz (jak jistě už víte) není jen o vykládání karet, ale je to cesta, jak můžeme povznést svoje vědomí do vyšší dimenze.

Jak to tedy bude probíhat?

V levém menu vidíte odkazy na všechny části kurzu. První dvě se týkají Velké Arkány. Protože je karet 22, rozdělila jsem Velkou Arkánu pro přehlednost na dvě skupiny.

Postupně tedy probereme jednotlivé karty se vším, co k tomu patří.

Lekce jsou ve formě videa a pod každým naleznete ještě soubor mp3, tedy audio, které si můžete stáhnout. Dále jsou přiloženy pracovní listy, kde jsou různá praktická cvičení.

Pokud jste si objednali Všechny části M-Kurzu, tedy V+M Arkánu, všechna pole v menu budou pro vás funkční. Jestliže máte zakoupenou pouze některou část, budete mít přístup pouze do těchto podskupin. 

Zkratky v menu:

Video

Pusťte si video s lekcí. Můžete se k němu vracet kdykoliv budete chtít.

MP3

Soubory audio jsou pro případ, kdy nemůžete video lekci sledovat a nebo si (např. před spaním) 🙂 chcete ještě osvěžit nově nabyté poznatky o výkladu.

Pracovní listy

Pracovní listy jsou pro to, abyste si vyzkoušeli, jak pokračujete. Obsahují otázky, případové "studie" a slouží pro praktický nácvik výkladu Tarotu.

Chcete se na něco zeptat?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.