Karta roku 2021

Co říká Tarot k roku 2021?

 

Nebudu chodit okolo horké kaše a půjdeme tedy rovnou k věci. Jaká je tedy karta roku 2021? Použila jsem pouze Velkou arkánu, tedy 22 hlavních trumfů.

Karta roku je SPRAVEDLNOST

Vidíte ten vztyčený meč? Řekla bych, že každý bude konfrontován a dostane se mu zaslouženého.

Rok 2021 bude o hledání rovnováhy.

Tato karta často obsahuje několik témat. Jsou to zejména moc, právo, pravda, příčiny a následky, zákony, právní a soudní záležitosti.

Meč je zde jako vykonavatel práva a moci. Na jednu stranu to může být dobré, pakliže se uplatní čest a pravda a meč bude ve správných rukou. V tomto případě, se uplatní jako nástroj překonání zla. Na straně druhé a v rukou nepovolaného však může podporovat nespravedlnost, byrokracii, útlak, touhu po moci, nerovnost a nerovnováhu.

Jelikož karta mluví o tom, že člověk „sklidí, co zasel“, můžeme jako jednotlivci tento rok, abychom přispěli k rozvoji naší planety jednat vždy v souladu se svým svědomím, být upřímní a poctiví. Červený šat postavy na kartě představuje odhodlání, vášeň, zdraví a prosperitu. Závěs  za postavou nám zase připomíná, že každý může nastoupit cestu rozvoje duchovních schopností, jelikož v tom je velká síla a osobní moc, tedy moc nad vlastním životem.

Dva sloupy vedle trůnu představují oporu pro toho, kdo si ji zaslouží, ale opět na straně druhé mohou tyto dva sloupy představovat též pozitivní a negativní síly, které budou soupeřit a bojovat o moc. V tomto roce tedy bude třeba tyto síly vyrovnat, abychom dospěli k vítězství zdravého rozumu.

Přeji všem čtenářům mnoho úspěchů, zdraví, lásky a rozvoje osobnosti na všech úrovních a také mnoho sil a odvahy žít dle své pravdy a přání duše.