Poslední soud

Tato karta pro dnešní den

může na jednu stranu představovat radostný začátek nové fáze v životě, ale může to být vnímáno i jinak.

Někteří se tedy opravdu dnes pustí do nového začátku. Jelikož je ale karta nazývána též zmrtvýchvstání a skutečně takové postavy na kartě jsou, je to opravdu poslední soud, kdy je nám dána druhá šance. Je třeba se ale zpytovat ze svých hříchů a přijmout tuto nabízenou možnost s velkou vděčností.

Taková nová fáze a kapitola s sebou ovšem ponese jak bolestné okamžiky, tak zároveň i radostné. Ačkoliv jsme prožili něco nešťastného, nyní jsme za tuto novou šanci opravdu vděčni.

Někteří tedy budou do této nové fáze vstupovat tak, že s novým začátkem zároveň v srdci ponesou také bolest z minulých prožitků. Jiní pro změnu nepocítí žádný smutek ani bolest, jelikož pro ně bude energie tohoto Posledního soudu započetí něčeho nového, radostný krok, a nebo vysvobození z nešťastných situací.

 

Poslední soud