Poustevník

Dnešní inspirací nám má být karta Poustevník. Je opět z Velké Arkány, což je jedna z 22 velkých a významných tajemství. Tyto trumfy nám od 0 do 22 popisují životní pouť člověka. Začínají Bláznem a končí kartou Svět, kdy se bláznovi  během svého putování a zdokonalování podařilo  vytvořit své místo kam patří a kde je šťastný.

Zde totiž Blázen konečně dojde k hlubokému a duchovnímu poznání, že hmotný svět je pouze nástrojem a ne účelem

Poustevník, kterého jsem vyložila pro dnešek se v této cestě nachází někde skoro uprostřed. Není to tedy žádný „zelenáč“ a už má dost zkušeností a moudrosti, aby se dokázal sám rozhodnout, kam bude směřovat dál.

Já bych ho tedy pro dnešní den brala ze dvou úhlů.

  1. Vyzývá nás a působí tedy jako rada, abychom se dnes stáhli do ústranní, zastavili se, oprostili od cizích vlivů, rušivých elementů a davu a hledali sami u sebe. Abychom se pokusili najít svoji sílu, sebedůvěru a zjistili, kdo jsme, jaká jsou naše přání a cíle a jaký plán si připravíme k jejich dosažení.
  2. Z druhého úhlu může Poustevník pro někoho symbolizovat, že má už nyní svou vnitřní moudrost, že dnes nalezne své řešení a dojde ke konečnému poznání, že honba za větrnými mlýny, neustálý konkurenční zápas a snaha se dostat někam na vrchol nás pouze vyčerpává. Vy už jste totiž prohlédli a zjistili jste, že klid, meditace, přemýšlivost a ukončení neustálého zápasu v rámci naší konzumní společnosti nám přináší mnohem větší spokojenost, než ten boj, kdy se stále o něco snažíme a chceme být úspěšní mezi vlky.