2 překážky úspěchu

Někdy máte pocit, že se vám nic nedaří. Jedna překážka střídá druhou, máte málo času, schází vám finance, nebo se potýkáte s problémy. V takových chvílích si myslíte, že se celý svět proti vám spiknul.

Všechny ty klacky, které vám přistávají pod nohama vypadají jako náhodné a příčina toho, že tady jsou, zdá se být z vnějších příčin. Cítíte se vydáni napospas osudu a jste přesvědčeni, že to celé nemáte vůbec pod kontrolou. Jenomže ono je to celé úplně jinak. Ve skutečnosti je to, co se vám děje, pouze energetická reakce na vaši vlastní rezonanci.

Vy sami si tedy vytváříte svou realitu. V životě se neustále něco děje. Kolo osudu se točí a jednou jste nahoře a podruhé zase dole. Není ani tak důležité, co se vám děje, ale velice záleží na tom, jak na události reagujete. Ať už se vám stane cokoliv a jakkoliv dlouho to trvá, je třeba si pamatovat, že i malá změna ve vědomí může způsobit významnou změnu ve vašem životě.

Jelikož si okolnosti svého života vytváříme sami, máme tu moc svoji realitu změnit

Překážka úspěchu č. 1

Setrvávání v omezujících představách

Vaše přesvědčení, která jste si vytvořili v průběhu života jsou tvůrcem vaší energie a osudu. Ovlivňují vaše vědomí, protože mozek je snadno přesvědčen o tom, že co si myslíte je skutečné. Pokud už předem o svých schopnostech pochybujete, je to pevně zakotveno ve vědomí a následně to zpětně vytváří realitu.

I když si vše pečlivě připravíte, naplánujete dílčí kroky, nakreslíte plány a začnete pracovat na dosažení cíle, avšak opomenete upravit také správné nastavení mysli, nikdy se vám nepodaří přimět vesmír, aby reagoval dle vašeho přání. K tomuto omezujícímu přesvědčení vám bohužel ještě velmi pomáhá strach a omezení. Jestliže jste se vydali novým směrem, ale nemáte dostatečnou sebedůvěru, pociťujete strach a vnímáte omezující okolnosti, budete se jen dál trápit se svými neúspěchy.

Vždy získáte to, čemu věříte a nikoliv to, po čem toužíte a co si vroucně přejete

Abyste zjistili, jaká přesvědčení vám dělá neplechu v podvědomí, zkuste si takovou hru. Představte si váš mozek jako počítač. Zadejte slovo nebo představu a stiskněte HLEDAT.

Takové slovo vždy vyvolá nějaké asociace, odpovědi, myšlenky, pocity. Podle toho, co se vám vybaví jako první můžete snadno poznat, jaké přesvědčení se vám v této věci usídlilo v nitru. Jestliže máte při nějaké představě špatný pocit, nebo dokonce strach, našli jste, co jste hledali. Můžete začít hned například s těmito slovy:

  • láska
  • práce
  • peníze
  • bezpečí atd.

A co tedy s tím? Co se dá dělat, jestliže zjistíte, že máte spoustu negativních přesvědčení? Musíte je nahradit novými. Musíte vše ve vašem počítači smazat DELETE, nahradit novým a celé zařízení restartovat.

Ale jak na to?

Klíčem je správná vizualizace a také budete potřebovat list papíru a tužku. Jak velký papír záleží na tom, kolik destruktivních přesvědčení v sobě nosíte. Nejdříve si najděte tiché místo, a to buď u vás doma, nebo nejlépe někde v přírodě. Uvolněte se a začněte v mysli vytvářet obraz sebe sama tak, jak byste si přáli, aby vypadal. Buďte na tomto obraze šťastní, krásní, mladí a dělejte to, co vás těší. Soustřeďte se a vypilujte veškeré detaily tohoto barevného obrazu. Představujte si i prostředí, jaké vám dělá radost. Vtiskněte si jej do paměti a dejte několikrát Uložit, Uložit, Uložit.

Tento obraz si vybavujte pokaždé, když se o vás budou pokoušet negativní myšlenky. On totiž vysílá pozitivní vibrace do prostoru, odkud vesmírné energie přinesou stejně vyladěné odpovědi.

Toto cvičení je skutečná technika, kterou je třeba používat kdykoliv se nacházíte ve špatné situaci, máte pochybnosti, strach, nebo ochabuje vaše vytrvalost.

Nyní si vezměte papír a tužku a rozdělte jej čárou na dvě poloviny. Do té levé si zapisujte negativní přesvědčení a v té pravé části toto přesvědčení nahraďte novým. Jako příklad uvedu :

Vlevo máte zapsáno – nejsem dost dobrý, abych to zvládnul.

Na pravou stranu nyní napište – jsem dobrý, věřím si, dokážu si vytvořit skvělou budoucnost.

Je velice důležité říkat Já jsem, protože tímto slovním spojením nastartujete veškeré síly vesmíru.

Až všechna přesvědčení zapíšete a nahradíte, začněte si je číst. U těch nových však nestačí je odříkat. Musíte se pokusit je také procítit. Přidat odpovídající emoce a to takové, jako byste již byli sebevědomí, krásní a dobří. Pracujte na tom a snažte se o to, aby se tato nová přesvědčení bezpodmínečně vtiskla do vašeho vědomí.

Překážka úspěchu č. 2

Příliš brzy se vzdáváte

Mnoho lidí se nikdy nedostane k tomu, aby své úspěchy mohli zažít, jelikož se vzdají ve chvíli, kdy jejich cesta začne být obtížnější. Opravdový úspěch vyžaduje čas, energii, soustředění a trpělivost. To vás jen vesmír zkouší, jestli to, na čem pracujete si opravdu přejete, jestli jste kompetentní v této záležitosti působit a jestli jste připraveni hospodařit s dary, které vám budou poskytnuty.

To vaše ochota vytrvat vás posléze přenese přes veškeré překážky. Mnozí si pod vlivem médií a příběhů vytváří nerealistická očekávání a vyměřují si krátké časové horizonty k jejich naplnění. Můžete mít velké sny a ambice, ale musíte být ochotni investovat svůj čas a vše přizpůsobit tomu, aby se tyto sny staly vaší realitou.

Neupínejte se pouze na jeden výsledek. Vaše plány se mohou zrealizovat i jinými cestami. Pokud vidíte pouze jednu cestu, vyvoláte naléhavé chtění, které neguje energii vašeho záměru. Buďte tedy ve svých plánech zaměření na cíl, ale zároveň flexibilní a vytrvalí.

Když se vydáte na cestu automobilem, také si předem určíte, kam chcete dojet. Cestou se však může přihodit spoustu věcí, s kterými jste nepočítali. Píchnete kolo, počasí vás donutí přespat v motelu, zavolá vám někdo a vy se budete muset stavět ještě na jiném místě atd. Ale to, že někam jedete máte stále na paměti a také tam dojedete. Pokud vytrváte a nenecháte se odradit.

Cesta k vašemu úspěchu tedy nemusí a většinou ani není přímočará. Odboček a zákrut můžete projít mnoho, ale ten cíl tam stále čeká. Čeká na vás a je vyzdobený slavobránou tak, jako na kartě Žezlová šestka v  Tarotu. Tak tedy nikdy nedovolte, aby se vám do cesty vkrádaly pochybnosti a nezapomínejte, že váš úspěch nezávisí na žádné jednotlivé události.


Zdroj: Kvantový úspěch, Sandra Anne Taylorová 2006