Navštivte svůj posvátný prostor

Šamanismus

Šamani vždy patřili k důležitým a významným členům kmene. Zpravidla to byli léčitelé a kněží, kteří měli na starosti posvátné obřady a péči o duchovní stránku všech obyvatel. K jejich dovednostem patřila též schopnost uzdravovat raněné, jelikož oplývali znalostmi tajemství rostlin a duchovní síly.

Co je vlastně šamanismus?

Podstatou šamanismu je stav mysli. Je to způsob, jakým se díváme na svět kolem nás. Šaman vidí celek a je schopen se spojit s jinými rovinami bytí. Posláním šamana je mimo jiné také urovnávat rozpory, scelovat různé části a nastolovat vyváženost mezi různými bytostmi.

V dřívějších dobách, kdy kmeny obývali divokou přírodu dokázali jejich šamani promlouvat s duchy a díky tomu uměli poradit svému lidu. Lidé věřili, že všechny věci mají svého ducha. Díky šamanovi, který svého ducha vysílal na cestu se potom lidé dozvěděli, jaký bude např. lov, sklizeň atd. Šaman se na těchto cestách setkával s různými duchy a totemovými zvířaty a přinášel pak jejich poselství pro svůj lid.

Co je to vlastně duch? Duch je energie, která je všudypřítomná. Je obsažena ve všech věcech, jelikož je podstatou všeho stvoření. Je to právě Duch, jenž nás všechny sjednocuje. Jsme propojeni s ostatními lidmi, ale také se zvířaty, rostlinami, nerosty, vodou, vzduchem, hvězdami a také s mezihvězdným prostorem.

Mocným šamanským nástrojem je buben. Díky pravidelnému rytmu bubnování se otevírají brány do jiných světů. Také pohyb a zvláštní tanec patřil k rituálu, který uvedl šamana do transu. Nezřídka k tomu byly využívány různé posvátné rostliny. V Evropě to byly lysohlávky nebo bolehlav a způsobovaly změněné stavy vědomí, díky nimž se šamanům podařilo spojení s duchy a cestování do jiných dimenzí.

Totemová zvířata

Jedním z důležitých cílů šamana je setkání s tzv. Totemovým zvířetem. Jedná se o osobního spojence, který na sebe bere podobu zvířete. Tak jako šaman, tak i ostatní lidé se mohou vypravit do svého posvátného prostoru a pokusit se o spojení s tímto duchem. Ten nám může přinést důležitá poznání a je možné od něj rovněž získávat cenné rady a to nejen ve chvílích, kdy stojíme na křižovatce svého života.

Vaše totemové zvíře se zjeví v takové podobě, ve které bude jeho symbolika pro vás významná. Tak můžeme na své cestě do zásvětí potkat orla, medvěda, koně, hada a mnoho dalších a různých tvorů.

Praktikování šamanských rituálů se provádí také v dnešní moderní době a také vy se můžete vydat na tuto cestu. Právě nalezení vašeho osobního totemového zvířete, bude nejlepším začátkem, jelikož tak získáte věrného průvodce na další výpravy.

Ještě než se budete chtít vydat na svou „cestu“, bude třeba vytvořit si svůj osobní posvátný prostor. Pro výpravy do zásvětí to bude jednou provždy místo, které si sami vizualizujete.

Vizualizace posvátného prostoru

Toto místo, které si v mysli vytvoříte bude patřit jenom vám a vstoupit bude smět jenom ten, koho sami přizvete. Začněte s představou a je pouze na vás, jaké prostředí si zvolíte. Může to být laguna s bílou pláží, palouček se spoustou květin, čarovný les, jachta uprostřed oceánu, zkrátka jakékoliv místo, kde se vaše duše cítí krásně a svobodně.

O toto místo začněte každý den „pečovat“. Zvolte si rituály příchodu a odchodu a můžete si zde sázet květiny, sekat trávu, vysazovat stromky a keříky. Se svým prostorem byste měli být spojeni a nemělo by vám činit problém se na něj kdykoliv naladit.

Až budete mít v mysli váš prostor dostatečně uložený, určíte si vchod, kterým se do něj budete uchylovat. V duchu si představíte nějaký přírodní otvor (jeskyně, otvor v zemi atd.) Je velice důležité, abyste se se svým místem naprosto sžili. Poslouchejte zde zvuky přírody a představujte si i ty nejmenší detaily. Sahejte na kameny, stromy a květiny. Pokud „jste na pláži“, představujte si například barvy a vůně. Poslouchejte šplouchání vody, zpěv ptáků, hebkost bílého písku a další asociace, které vás jen přijdou na mysl.

Už máte svůj prostor vytvořený? Tak nyní můžete vstoupit!

K základům mnoha duchovních tradic patří dechové techniky. Také v cestování do posvátného prostoru je třeba se pomocí dýchání uvést do stavu čisté mysli. Zaměřte se pouze na svůj dech a dýchejte zhluboka. Uvolněte celé tělo a představujte si, jak se od těla odděluje tělo duchovní. K uvedení do tohoto stavu vám může pomoci použití vonných tyčinek, zvuk bubnu, nebo relaxační hudba.

Existuje také dechová technika, které se říká „malá smrt“. Při ní se v sedě zaměříte na jeden bod na podlaze a začnete počítat do sedmi. Celou tu dobu se nadechujete. Když dopočítáte, dech zadržíte a to po dobu než opět napočítáte do sedmi. Nakonec po stejnou dobu vydechujete.

Tento nádech, zadržení a výdech zopakujete 7x

Během tohoto dechového cvičení můžete pociťovat lehké omámení nebo točení hlavy. (Samozřejmě toto neprovádějte, pokud trpíte nějakými chorobami dýchacího nebo kardiovaskulárního systému). Toto lehké omámení vás uvede do stavu přeměněného vědomí.

Nespěchejte ale a nejdříve pracujte na dokonalé vizualizaci a vytvoření posvátného prostoru a také se nejdříve snažte naučit, jak dosáhnout stavu absolutního uvolnění a relaxace. Je velice obtížné zklidnit svou mysl natolik, aby se vám podařilo odpoutat se od reality. Avšak takový stav je nezbytně nutný pro vaše výpravy do jiných světů a setkání s duchovními průvodci. Pokud budete pravidelně trénovat, jistě se vám brzy podaří tohoto stavu relaxace docílit.

Tak tedy trénujte a meditujte a v příštím článku si povíme, jak se vypravit „na cestu“ a co k tomu budeme všechno potřebovat. Pokud nevíte jak nejlépe meditovat, podívejte se na:

VIDEO S NÁVODEM K MEDITACI