Kalichová pětka

Dnešní karta pro naší inspiraci už nejiskří radostí tak, jako ty z předchozích dnů, ale bohužel je považována za kartu smutku a melancholie. Pokud se na ní podíváme, vidíme shrbenou postavu se skloněnou hlavou, které u nohou leží tři povalené poháry. To je obraz zármutku, ztráty a zklamání. Pětka pohárů často svědčí o změně ve vztazích.

Postava má ovšem za zády ještě dva poháry, které dosud stojí zpříma. To znamená, že jsme zarmouceni, ale máme naději a nejspíš se nám také dostane útěchy.

Já bych ovšem tuto kartu brala hlavně jako varování.
Mytologický obraz karty vypráví příběh Psyché a Erota. Erot každého večera přicházel k Psyché a jejich láska neznala mezí. Podmínka však byla, že jej Psýché nesmí spatřit. Byla však velice netrpělivá a jednou si tajně nachystala světlo. Když ale Erota spatřila, zmizel navždy.

Dostává se nám tedy varování před netrpělivostí a lehkovážností. Pro někoho může ale také znamenat, že něco je již ztraceno. Nicméně dva poháry v pořádku stojí a to pro nás znamená, že ačkoliv jsme nyní smutní, čeká nás nový začátek a naděje pro budoucnost.

Pokud se nám momentálně nic neděje, berme tedy kartu jako radu. Obraz řeky na kartě nám totiž připomíná, že naše city k někomu jinému, musí neustále plynout a pokud projevy citu stagnují, může dojít k  bolestným zkušenostem.

 

Kalichová pětka
Kalichová pětka