Eso mečů

Šachy

Tak dnes by nám to mělo „pálit“, jelikož mečové eso je karta, která symbolizuje naši mysl a schopnosti se rozhodovat a jednat. V případě, že jsme se nějakou dobu zabývali záležitostí, která vyžadovala řešení, které jsme nemohli nalézt, dnes pod vlivem Esa mečů by pro nás neměl být problém to celé rozluštit a dokončit.

Esa jsou počátky, nové možnosti, vnější okolnosti a příležitosti, které nám pomohou změnit současný stav věcí

Mečové Eso je výzva. Může nás potkat rovněž vyhrocení konfliktu, nedorozumění, kritika atd. Dnes bych doporučila obrnit se proti nepříjemnostem a pokud nebude vyhnutí, tak jednat rázně, aniž bychom se střetu chtěli vyhýbat, nebo ho odkládat. Meč je dvousečný, takže se může stát, že sice něco urovnáme a vyjasníme, ale bohužel na úkor něčeho jiného.

Každopádně nás může Eso trochu potrápit, ale na druhou stranu nabízí možnost „pročistit vzduch“ a udělat konečně pořádek.

Meč je symbolem síly

Přináší konečně důvtip a hlubší porozumění. V mytologickém obraze této karty rozetnul Alexandr s mečem Gordický uzel duševních zmatků. Meč nás tedy může osvobodit, protože díky němu zapojíme sílu rozumu.
V zaměstnání a kariéře dojdeme k poznání, že je čas jednat. V mnoha případech se nám podaří rozluštit dlouhodobý problém, nebo se nám „rozsvítí“ v tom smyslu, že už zkrátka na tomto místě nechceme setrvávat.

V partnerství a mezilidských vztazích se dnes možná domluvíme a vše si vyjasníme, ve druhém případě se ale projeví dvojsečnost meče a vztah bude ukončen rozchodem.

Eso Mečů není „zlá“ karta a nemusíme se jí bát. Naopak, myslím, že pod jejím vlivem máme možnost vymanit se z nevyhovujících situací a nastolit ve svém životě pořádek.

 

Eso mečů
Eso mečů