Hvězda

Kartou dnešního dne je Hvězda, která patří k Velké Arkáně a je třetí ochrannou kartou. Dalšími jsou potom Velekněžka a Velekněz. Pokud se objeví ve výkladu, říká se, že i když jsou ostatní karty méně příznivé, hvězda dává naději a předpovídá, že vše se v dobré obrátí.

Možná, že nyní uskutečňujete nějakou svou vizi. Zde vám Hvězda ukazuje, že vaše plánování budoucnosti je na správné cestě a můžete doufat ve zdárný průběh.
Když se podíváme na obrázek karty, vidíme dívku, která nemá oblečení a drží dva džbány. Z jednoho nalévá vodu do studánky a druhým kropí zem. Jednou nohou je ve vodě a druhou na suchu.

Ta nahota představuje uvědomění si sama sebe. Dívka už prohlédla. Uplatnila svou vnitřní moudrost a rozpoznala všechny souvislosti.

Pokračujte dál, váš směr je správný

Ona už nepatří k těm, kteří si „nevidí ani na špičku nosu“. Ona se dívá z více úhlů a někdy i z ptačí perspektivy. Už ví, co musí udělat. Slévá vodu, což je životodárná tekutina. Bez vody by nebyl život. Dívka dává vodu vodě a také zemi.

Právě tak, jako někteří z vás, nyní, když postupujete na své nadějné cestě. Také už víte, co je třeba dělat a „zaléváte“ tam, kde je právě potřeba.

Nad vámi se třpytí krásné hvězdy naděje

V práci, kariéře a podnikání budou dnes všechny činnosti a projekty poznamenané touto kartou a proto mají velmi dobré vyhlídky.

Hvězdy mohou dnes ovlivnit i naše partnerské a mezilidské vztahy. Pokud se dnes setkáte pod Hvězdou, možná je to začátek pevného a šťastného spojení.

Dnes tedy můžeme naplno projevit svou naději a důvěru v budoucnost, jelikož my už jsme ten první krok udělali. Dostalo se nám požehnání a proto budeme pokračovat dál a věřit, že se naše plány uskuteční.

 

Tarot Hvězda
Hvězda