Královna mečů

Královna

Dnešní inspirací pro všechny, kteří se prokliknou až k tomuto energetickému výkladu je karta Královna mečů, která reprezentuje ženu vzdušného živlu. Mohou to být Vodnářky, Váhy nebo také ženy ve znamení Blíženců. Ty všechny se vyznačují bystrým rozumem a schopností komunikace. Milují nezávislost a jsou svobodomyslné.

Takové vlastnosti po nás budou dnes karty vyžadovat. Abychom obstáli ve zkouškách a zdolali dnešní překážky, měli bychom být právě tak vtipní, obratní a nezávislí jako Mečová královna.

Nezávislost a individualita je moto dnešního dne

Královna se svým vztyčeným mečem přináší poselství, že ačkoliv je naše intuice většinou nejlepším rádcem, dnes bychom měli naše záležitosti řešit přednostně rozumem.

V pracovní oblasti budeme mít pod vlivem Královny  chuť učit se nové věci a pokud ne, tak karta nabádá k sebezdokonalování a osvojení si nových poznatků. Při jednání s kolegy či obchodními  partnery se vám tak pravděpodobně podaří být při rozhovoru v obraze.

Mečová královna znamená bohatství našich myšlenek a schopnost vhledu a poznání. Jen málokdy však může upozorňovat na negativní stránku, kdy se někteří projeví jako chladní lidé, kteří si drží odstup a jsou vypočítaví. Jestliže se tedy budete chtít dnes k někomu zachovat jako ledová královna, tak se zastavte a zamyslete. Já vím, že už vám třeba leze na nervy, ale možná ten člověk opravdu potřebuje vaší pomoc, radu nebo spoluúčast 🙂
O Mečové královně se také říká, že díky svému prožitému utrpení získala velkou osobní sílu, odvahu a odhodlání. Je to žena, která poznala lítost a smutek. To je vidět i na obrázku karty. Královna je krásně oděná a sedí na bohatě zdobeném trůnu. Na hlavě má zlatou korunu. Již tedy dosáhla svého, má za sebou cestu, kterou ušla a získala to, co pro ni bylo důležité.

Zapojte rozum, říká Královna mečů

Je odhodlána ke všemu a nebojí se ani bouřkových mračen, které se sbírají na obzoru. Královna je ale stále ve střehu a připravena kdykoliv použít svůj meč, který ovšem v tomto případě není určen k boji fyzickému, ale k boji pomocí intelektu, vhledu, bdělosti a pohotovosti svého myšlení.

Možná budeme muset dnes ještě něco přetrpět

Avšak vlastnosti Mečové královny, její odvaha a ráznost, které v sobě také můžeme objevit, nám pomohou rozehnat všechna mračna a opět usednout na svůj osobní trůn.

 

Mečová královna
Mečová královna