Ostražitost a ochrana

Ostražitost byla jednou z hlavních starostí ve středověku. V těchto dobách hrozilo neustálé válečné nebezpečí. V umění byla symbolem ostražitosti mladá žena doprovázená jeřábem, který jednou nohou zvedá kámen. Tato symbolika byla převzatá z legendy, v níž jeřáb používal kámen, aby se udržel bdělý při čekání na kořist. Kdyby usnul, zvuk padajícího kamene by jej vzbudil.

Drak

O dracích vypráví četné legendy a mýty v nichž drak vystupuje jako strážce pokladů. Jméno pochází z řeckého slova drakonates (velký had) a to je odvozeno od slovesa ostře vidět.

Kohout

Kohout je velmi čilý a to zejména za rozbřesku a tak se stal jedním z nejznámějších symbolů ostražitosti. Z tohoto důvodu se používá na kostelních větrných korouhvičkách. Kohout zde představuje bdělou stráž proti zlu a volá odpadlíky do kostela. Také v okultních a věšteckých rituálech bývá používána symbolika kohouta, nebo kohout. U některých afrických kmenů je to kvůli vazbě mezi ostražitostí a předvídavostí.

Husa

Husy jsou dobří hlídači a dokážou rozpoznat cizince lépe, než jiná domácí zvířata.  Na Kapitolském vršku v Římě bylo již v roce 390 př.n.l. zasvěceno hejno hus Junoně. Jejich kejhání totiž probudilo římskou posádku, když se keltští bojovníci pokoušeli překonat hradby tvořící po šestiměsíčním obléhání poslední baštu městské obrany. Římané si tuto událost vyložili jako božský zásah a z toho důvodu následně vyrobili zlatý idol v podobě husy, který se potom nosil v průvodech jako symbol ostražitosti.

Rys

Toto zvíře je v umění symbolem ostrého zraku. Tato šelma opravdu vidí výborně a podle pověry dokáže vidět i skrz zeď.

oko

objevuje se často jako symbol ostražitosti a vševědoucnosti. Nejslavnějším příkladem je Horovo oko, oko boha nebes se sokolí hlavou. Ve smyslu ostražitosti se používalo jako ochranná kresba na amuletech. Oči se také malovaly v některých egyptských hrobkách. Také oči na ocasech páva sloužily jako symbol v mytologii.

pes

Mají ambivalentní symboliku, jelikož například Kerberos je zpodobňován jako děsivý strážce podsvětí, zatímco v keltském světě a křesťanské symbolice je jejich ostražitost vlídná. Dominikánský řád měl své symboly černých a bílých psů a mniši se označovali jako psi Páně.


Zdroj: Tresidder Jack, 1001 symbolů, Euromedia group, Londýn 2003