Poslední soud

Dnes máme kartu, která je předposlední z Velké Arkány a zároveň je to téměř završení  „cesty blázna“. Následuje potom karta Svět, kdy blázen na své pouti dosáhl cíl. V mytologickém obraze této karty se hovoří o nalezení pokladu a objevení elixíru života. Možná jsme si v minulých týdnech, nebo letech mohli připadat zatracení, ale s kartou Poslední soud přichází osvobození a to zejména toho, co bylo uvězněno a skryto.

V běžném životě dnes můžeme pocítit odhodlání k důležitému kroku, který nám přinese štěstí. Může to být osvobození v různých podobách. Z nevyhovujících svazků, situací, od starostí, nebo nouze. To sami v sobě objevíme odvahu a rozhodnost a k tomu nám dopomohou také okolnosti, které budou jednoznačně příznivé.

Neměj strach a pokračuj

Poslední soud nás rovněž upozorňuje na to, že máme-li v současné době nějaký záměr, jeho uskutečněním můžeme získat pravý poklad. Například v pracovní oblasti může karta naznačovat, že se nacházíme v rozhodném období. V praxi se většinou jedná o záměr výpovědi ze zaměstnání, nebo nástupu do nového místa.

Samozřejmě, že se v našem případě může jednat o jinou záležitost, ale každopádně nám karta může nastavit zrcadlo a pomoci, pokud se chystáme provést nějaké významné změny. Tato změna však může být rovněž  na úrovni našeho vědomí, kdy získáme pohled na svou práci z nové perspektivy a tím nalezneme hlubší zážitky a objevíme své pravé poslání.
Karta Soud znamená vykoupení a naznačuje, že jsme na správné cestě. Přestože můžeme mít pocit, že se to vleče, máme vytrvat a pokračovat. Může též znamenat, že jsme došli ke svému pokladu, který jsme tak dlouho hledali. Pro každého může tento poklad znamenat něco jiného a přestože se sem tam objeví nějaký mráček, toto je naše pravé místo a zde dosáhneme svého zmrtvýchvstání.

Záležitosti a projekty, které dnes začnete mají z dlouhodobého hlediska příznivé vyhlídky. Bude se tedy jednat o něco hodnotného, co nám bude přinášet štěstí nejenom teď a na chvíli, ale můžeme říct, že až do konce naší cesty.

Naše znovuzrození započne v různých podobách. Možná zjistíme, že ačkoliv jsme se cítili omezeni a svou situaci pociťovali nepříznivně, dojdeme k poznání, že to je naše pravé místo a naše cesta, na jejímž konci nalezneme své vykoupení.

A pokud dnes takové osvícení nepocítíme, ale máme v úmyslu uskutečnit nějaký důležitý krok, tak nám karta říká, že se nemáme bát a udělat to, protože tento záměr nás přiblíží k vytouženému světlu.

 

Poslední soud
Poslední soud