Věž

Dnes budou svrženy všechny hradby, které jsme si okolo sebe vystavěli. Můžeme se o to přičinit sami z vlastního rozhodnutí, nebo zasáhne Vyšší moc. Výjev na kartě Věž vypadá děsivě, ale věřte, že toto zboření dosavadních struktur znamená naše osvobození. Staré pořádky budou změněny a bude nastolen nový řád.

Včerejší inspirací byla karta Poslední soud a proto se domnívám, že to byla předzvěst dnešní Věže. Jelikož jsme možná učinili důležitý krok, nebo došli k významnému poznání, dochází k velké změně v našem životě.

Staré bude nahrazeno novým

Vše nefunkční bude zbořeno, ale zároveň jsme získali nový prostor. Působení Věže je možné pocítit bolestivě, nebo nám bude nahánět strach. Zůstaneme v sutinách vyděšení a s pocitem, že nám nic nezůstalo. Ale velice brzy zjistíme, že se nám odkryl nový svět, kde můžeme začít tvořit úplně od začátku.
Máme šanci se uzdravit a obnovit své síly. Nyní totiž vycházíme z chladných hradeb, abychom se z hlubokým vnitřním pohnutím a možná i strachem věnovali něčemu zcela novému.

Výklad této karty pro běžné denní záležitosti může také znamenat, že to, v co jsme nyní doufali se neuskuteční a my pocítíme zklamání. Něco jsme si vykonstruovali a ono to nakonec bude zcela jinak. Ale věřte, že ačkoliv se vám to bude zpočátku zdát jako prohra, má to svůj účel.

 

Věž
Věž