Žezlová trojka

Trojka žezel, nebo také holí, to je pevný základ. Něco bylo pečlivě vystavěno, přičemž důraz byl kladen na dlouhodobou stabilitu. Pokud s vámi nyní tato karta rezonuje, je možné, že jste v minulých dnech provedli určité změny ve svém životě.

Odhodlali jste se k důležitému kroku a přestože jste měli strach z neznámého, šli jste do toho s plným zaměřením. V sobotu došlo ke stržení všech starých struktur, abyste pak v neděli povstali ze sutin a nadýchali se čerstvého, svěžího vzduchu. Nyní se tedy začíná rýsovat zevrubný obrys vaší představy spokojeného života.
Po zdolání předchozích nesnází se vám podařilo dosáhnout určitého stupně, kdy se můžete právě teď zastavit a v klidu pozorovat  vzdálený a zářící horizont. Pod vámi je opravdu pevná základna a vy máte konečně radostné vyhlídky do budoucna.

V oblasti kariéry se dá působení Trojky žezel shrnout do jednoznačného poselství

Stojíte na pevné základně s perspektivními vyhlídkami

V mezilidských vztazích lze trojku holí vykládat například tak, že se vám podařilo vytvořit pevné spojení, kde nyní můžete hledět do budoucna bez obav.

Karta se může rovněž projevit také v běžných denních událostech. Velmi často znamená nějaké ocenění, povýšení, završení něčeho úspěchem a nebo také svědčí pro významnou příležitost, která se nám nabízí.

Dnes se vám tedy nejspíše podaří dosáhnout pokroku a vybudujete pevnou bázi pro vaše další projekty, které se mohou týkat jakékoliv oblasti života.

 

Žezlová trojka
Žezlová trojka