Mincová trojka

Tato karta, kterou jsem vyložila pro dnešní den někdy vzbuzuje obavu, protože její černé pozadí vypadá na první pohled strašidelně. Naštěstí tomu tak není, protože to je naopak karta pozitivní. Nejvíce se týká oblasti studia, získávání nových poznatků, kvalifikace a zkušeností. Většinou znamená završení určité fáze ve vzdělání a ve vývoji a pokračování už ve vyšší úrovni.

Ve zkouškách dnes obstojíte

Pokud vás čekají například státnice, nebo jiné zkoušky, karta nese příslib, že vaše úsilí bude odměněno a vy proplujete bez větších obtíží. Také v povolání a kariéře byste mohli očekávat povýšení a nebo nějaký vzestup. Není to totiž pouze karta učedníka, ale hovoří o tom, že jsme již nějakou kvalifikaci získali, nominovali jsme se na vyšší posty a nyní za to získáváme uznání a odpovídající místo.

Pro některé bude dnes mincová trojka znamenat posun kupředu v duchovním vývoji. Nasbírali jste mnoho zkušeností a objevili svou vnitřní moudrost. Stojíte nyní na prahu k poznání všech tajemných souvislostí.
Také v osobních vztazích má karta určitý význam. Pokud žijete s v trvalém svazku, můžete dnes hravě překonat krize a dosáhnout absolutní soulad s vaším partnerem. Tím se vydáte společně na dlouhou cestu, kdy váš vztah získal pevné a trvalé základy. V případě, že jste ve vztahu teprve na začátku, je možné, že učiníte rozhodný krok, který váš vztah zpečetí a přemění se na zralejší způsob soužití.

Takže přeji dnes všem studentům a studentkám šťastnou ruku při losování otázek a všem ostatním příjemný a úspěšný den.

 

Mincová trojka