Král holí

Král holí nebo také žezel je jako šlechetný král Artuš a moudrý Šalamoun. Je mocný, bohatý a má čistou radost ze života. Rád přispívá k blahu ostatních, takže netrpí egoismem, snahou se obohatit za každou cenu, ale přijímá život s vášní a nadšením a sám za to získává dary vesmíru.

Má tedy vše, aby mohl žít šťastný a spokojený život. Je to pravý opak někoho, kdo si neustále na něco stěžuje, trpí závistí, zlobou a nenávistí vůči druhým.

Král holí předvídá úspěch

Tento král je na takovém stupni duševního vývoje, že již nepotřebuje pokukovat přes plot k ostatním a trápit se nedostatkem. On má vše, co je třeba, protože je na takové frekvenci, kdy mu přímo ze Zdroje proudí dobro ve všech oblastech života. Má silnou vůli a přitahuje ostatní jako magnet. Právem mu náleží vůdčí postavení a dokáže ostatní hravě přesvědčit.

Jeho motivace je pevná a čistá, nebojí se zariskovat a má také velký organizační talent. Pokud budete dnes v povolání a kariéře oplývat těmito vlastnostmi, jistě se vám bude dařit uskutečňovat své záměry.
Můžeme tedy pro dnešek brát kartu žezlového krále buď jako radu, abychom byli nad věcí, velkorysí, moudří a angažovaní, a nebo nám připomíná, že už někteří takoví jsme a můžeme tím pádem vykonat spoustu užitečných skutků.

Dnes máme možnost si rozšířit obzory a v mezilidských vztazích ukázat svou šlechetnou tvář. Pokud chcete, hýčkejte dnes své blízké. Můžete je také ocenit a ujistit, že jsou pro vás velmi důležití. Využijte svůj dnešní potenciál ve prospěch vlastní a také ostatních.

 

Král holí