Dobrota a laskavost

Světlo

Světlo je nevyšší symbol síly dobra, což je podloženo staletími uctívání Slunce a ohně. Tato symbolika vychází z učení Zarathuštry, iránského náboženského reformátora z 6.  století př.n.l. a pravděpodobného autora díla Gáthy.Ten vytvořil koncept zásadního střetu mezi říší dobra a říší zla. Říši dobra vládl Ahura Mazda, který zvolil světlo a jeho soupeřem byl nejvyšší Pán temnot Ahriman. Vznikl tak silný dualistický systém, který ovlivnil některá náboženství a dal vzniknout rychle se šířící představě ďábla, jako stimulu lidských hříchů.

Andělé

Prostředníci mezi nebem a zemí jsou od středověku nejpopulárnějšími symboly v západním umění. Své pojmenování mají z řeckého slova angelos (posel), přičemž jejich původní úloha byla taková, že jako poslové přinášeli dobré zprávy. V symbolice se dále uplatňují v boji se zlem a rovněž v řízení hvězd.  Zpočátku byli zobrazováni pouze jako muži. Na počátku 15. století se však malíř Fra Angelico zasloužil o vyobrazení andělů také jako krásné mladé ženy. V křesťanské teologii se andělé rozdělovali do devíti kůrů, přičemž nejblíže Bohu byli serafínové, obvykle malovaní červeně a modří cherubíni.

Všichni byli zobrazováni se šesti křídly a v barokním umění cherubíni jako boubelatá okřídlená děcka. Toto byl obraz hravosti a do moderních vánočních tradic se potom přenesl jako symbol radosti a dobroty. Významnější jsou Archandělé, kteří mají vlastní symboliku a zasahují do lidských záležitostí. K nejznámějším patří Gabriel, anděl Zvěstování, jehož atributem je lilie čistoty. Dalším je Michael jako strážce a nástroj spravedlnosti, který nosí meč a váhy. Ochráncem poutníků, cestovatelů a dětí je potom Rafael s atributem hole.

Kruh

Jeho blahodárná a duchovní symbolika byla odvozena od skutečnosti, že Slunce, Měsíc a planety, které prý určují běh lidského života se jevily jako kruhové nejen tvarem, ale také zdánlivým pohybem kolem Země. Ve 3. století používala řecká filosofická škola kruh jako ideogram božského prazákladu, úplné dokonalosti, o niž má usilovat lidský duch. Kruh je dokonalý geometrický tvar bez začátku a konce a symbolizuje úplnost, věčné pokračování, jednotu a ochrannou hradbu. V křesťanství se nejsvětější Trojice někdy zobrazovala jako překrývající se kruhy. V jiné a prostší rovině má tajuplný a ochranný význam kouzelný prsten, což je známé z různých pohádek.

Zrcadlo

Lesklé zrcadlo je v mnoha náboženských tradicích symbolem ctnosti, zatímco matné zrcadlo je jeho opakem. Základem spojení symboliky zrcadla s principem dobra jsou představy o reflexním povrchu, který zachycuje božské světlo Slunce a Měsíce. Toto vedlo k víře, že zrcadlo dokáže odvrátit či zahnat zlo, a také k představě, že ďáblův odraz není v zrcadle vidět. Jedna z šintoistických legend popisuje obří zrcadlo, které dokáže rozpoznat zločince a vybírá ty, kteří přijdou do pekla. V Číně je zrcadlo jednou z osmi cenností budhismu, kde symbolizuje osvícení plynoucí z pochopení iluzorní podstaty světa.

Kámen

Je od pradávna symbolem trvanlivosti a vnitřní pevnosti. Také se používal jako mystický symbol skrytého požehnání, například v příběhu o vodě, která vytryskla ze skály po úderu Mojžíšovy hole. Božská moc byla rovněž připisována například diamantu, který podle indické tradice tvořil Buddhův trůn. V Číně symbolizoval morální čistotu, spravedlnost, pravdu, odvahu, harmonii, loajalitu a dobrotu další nerost a to jadeit.

Asijský drak

V naprostém protikladu k západní symbolice je v Asii drak hlavním symbolem laskavosti. V Číně byl motivem dynastie Chan drak Lung s pěti drápy strážným symbolem na straně principu jang. Jeho se byla přirovnávána k silám bouře, hromu, blesku a hurikánu. Drak přinášel dary duchovního vědění, štěstí, plodnosti a nesmrtelnosti. Dračí průvody v Asii oslavují klíčivý dar deště.

Slon

Podle boha Ganéši se sloní hlavou představoval slon v Indii tvora, jenž má spoustu ctností. Tento bůh byl patronem úředníků, a tak slon, jako symbol znamenal moudrost, rozvážnost, inteligenci, mír.

Kráva

Kráva je symbolem laskavosti a naděje. V Indii se toto zvíře chová s velkou úctou a dle tamní filosofie a náboženství je také symbolem trpělivosti, vyrovnanosti a neškodnosti.

Včela

Včely byly vždy spojovány s mnoha božstvy. Vyznačují se pracovitostí a schopností sociální organizace. Křesťanské komunity se tedy někdy přirovnávaly k úlu. Včelám byly připisovány vlastnosti jako píle, obětavost, čistotnost a tyto ctnosti souvisely také s blahodárnými účinky medu. Ten byl ve starověku důležitým zdrojem cukru a používal se i k léčení. Tím získal nebeskou symboliku a říkalo se o něm, že je potravou bohů.

Zeleň

Symbolika zeleně představuje laskavost a souvisí s jarní obrodou přírody. Proto bývá také používána dodnes, jako hlavní barva v lékárnictví nebo ekologii.


Zdroj: Tresidder Jack, 1001 symbolů, Euromedia group, Londýn 2003