Eso pohárů

Tak jsem po malém výpadku opět zpátky s denní inspirací z karet Tarotu. Měla jsem nějaké studijní povinnosti, takže toho času bylo velmi málo.

Pro dnešní den jsem vyložila velice pozitivní kartu a to Eso pohárů. Všechna esa v Tarotu jsou nové začátky, možnosti a příležitosti. Dnešní šance se bude týkat zejména oblasti citů, vztahů a dalších duchovních záležitostí. Tato karta je jednou z nejvýznamnějších šťastných karet v celém souboru a její obraz v běžném životě může být tedy velice pestrý a pro každého jiný.

Eso pohárů nám přináší radost, dosažení úspěchu, nalezení štěstí a možná dle mytologického obrazu také nalezení našeho osobního Svatého grálu.

Na další úrovni může karta upozorňovat na skryté poklady uvnitř nás samotných. Pokud máte nějaký plán, může to být právě ta velká příležitost, kterou je třeba pevně chytit a rozvíjet.

V oblasti pracovní se vám může dnes zdát, že vás vaše práci baví, naplňuje vás a dokázali jste skloubit tuto činnost se svým osobním životem. V každodenních situacích také hovoří o splnění přání, která se týkají naší kariéry a právě tak nese poselství o dobře vykonaných zkouškách a úspěchu našich projektů.
Pokud praktikujete meditace, nebo se zabýváte osobním rozvojem či snahou o vyšší vědomí,  může také pro vás karta naznačovat, že jste na dobré cestě a dostáváte se k hlubokému a radostnému poznání.

Krásný význam má eso pohárů rovněž ve vztazích mezi lidmi. Dnes můžete mít prožitek opravdu velké lásky. Vše se může odehrát tak, že zkrátka někoho potkáte a zamilujete se na první pohled. To by bylo skvělé, jelikož vztahy započaté pod esem kalichů slibují jistotu, bezpečí a trvalost do budoucna.