Spravedlnost

Dnes se nám dostane toho, co si zasloužíme. Známé přísloví říká, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. S kartou Spravedlnost tedy sklidíme, co jsme zaseli. Kromě toho má ještě několik témat. Vyjadřuje objektivní poznání, vynesený úsudek, nepodplatitelnost a slušnost. Dnes tedy můžeme jednat pod vlivem spravedlnosti a naše rozhodnutí a jednání bude v souladu s čistým svědomím.

Buď se takto budeme chovat my sami a nebo můžeme očekávat, že se k nám spravedlivě zachovají ostatní. Karta tedy mimo jiné může upozorňovat, že pokud vás čeká nějaké rozhodování, je třeba abyste k něčemu zaujali stanovisko, nebo něco konečně rozsoudili, aby jste se zamysleli, zapojili rozum a rozhodli se čestně.

Dnes se vám dostane zaslouženého práva

Tato karta je jako ozvěna a my budeme konfrontováni s následky svých činů. Pokud jsme byli poctiví, budeme odměněni a naopak. Za všechno svoje chování a jednání poneseme odpovědnost.

Během pracovního pohovoru buďte sami sebou a nic nepředstírejte, protože by se vám to nemuselo vyplatit. Také dnešní obchodní jednání, připravené transakce a schůzky mají velikou šanci na to, abyste je zdárně dotáhli do konce a spokojenost byla na obou stranách.
V běžném životě karta často znamená, že přijdeme na řešení dlouhodobých problémů. Podaří se nám dojít k jasnému a zralému úsudku, bez toho, abychom byli pod vlivem emocí. Je možné, že budeme muset něco obětovat a něčeho se vzdát, ale k tomu se dostaneme díky logickému chápání celé záležitosti a budeme přesně vědět, co je třeba udělat.

V partnerských vztazích se často jedná o období neutrálních sil. Karta nám neříká nic o harmonii, ani o „bojové“ náladě. Jedná se spíše o poměřování sil a čas, kdy teprve hodnotíme a zkoumáme, jaké stanovisko bude nejvhodnější.

 

Spravedlnost