Poselství na 28. 2. – 6. 3. 2022

Obecný výklad na 28. 2. - 6. 3. 2022

Takže jaké bude poselství Tarotu na další týden? Sama jsem zvědavá, co nám karty odhalí.

Hned mě zde zaujalo Kolo štěstí nebo také Kolo osudu. To se neustále otáčí a říká nám, že jednou jsme nahoře a jindy dole. Neustále se vše mění  a toto kolo přináší změny, na něž nemáme žádný vliv. Je to zásah vyšší moci, proces, který je již v pohybu.

Všechna malá kolečka zapadla do soukolí a stroj se může protočit. Na tomto obratu a změně můžou mít ale někteří z nás svůj významný podíl, protože události z dob minulých nyní nabývají na významu.

Vzestup nebo propad?

To je správná otázka, jestli tedy v tomto týdnu kolektivně míříme vzhůru, nebo se propadáme kamsi dolů. Já myslím, že se jednoznačně kolo otáčí tentokrát směrem nahoru. Pokud toužíte udělat nějaké změny ve svém životě a Kolo vás nyní podpoří, můžete zapojit svou sílu, energii a zejména představivost, aby se vám to podařilo.

Víte přece, že máme tu moc ovlivnit svou realitu. Jenom možná někteří nepochopili, že pouze tím, že budou sedět v křesle a představovat si, jak jsou např. na pláži nebo v novém domě se nic nezmění. Je třeba udělat vše, co je v našich silách. Ostatní už bude věcí té správné energie, kterou takto rozproudíme. 

Vzpomínka na radost

 Karta šest kalichů je karta lásky. Může zde rovněž představovat solidaritu, otevřené srdce, harmonii a radost. Pokud myslíte, že právě nic z tohoto nyní necítíte, berte šestku jako radu. Zapátrejte v minulosti, kdy vám bylo krásně a byli jste šťastní. Určitě takové momenty najdete. Zabývejte se tedy v mysli právě těmito prožitky, protože i to vás posílí, dodá vám to energii a vyburcuje vás to k tvoření lepší reality.

K současným událostem za našimi hranicemi

Nedá mi to a přestože televizi téměř nesleduji, zprávy v médiích víceméně letmo a politika rozhodně není můj obor, tak ale i mě zajímá vývoj událostí ve světě. Nemám o tom nic moc načteno a nejsem politolog. Zkusila jsem pouze rozložit karty a zeptat se jich, jaký bude vývoj.

Jaký bude vývoj situace?

Určitě se nyní schyluje k nějaké události a rychlé změně. V této válečné záležitosti bude nějaký pohyb a pokrok. Bude to nejspíš (a mnohdy bývá) i zbrklé jednání. Této události se zdá již nejde zabránit, jelikož už je v pohybu. Hole směřují ke královně pentaklů a tu bychom mohli přirovnat k autoritám, mocnostem a světu financí. 

Podstatou je zde energie karty Ďábel, což je jednoznačně nějaká závislost, nezdravé touhy a chtění. Právě tak může ďábel představovat čisté zlo, které v kombinaci s kartou Měsíc reprezentuje sílu moci. V Tarotu Luna vypovídá též o určité proměnlivosti. Vlci na kartě jsou symbolem dravců a věže  pýcha, ego a neústupnost. Je to takové bloudění ve tmě. Je to temnota, avšak po každé noci vždy nastává rozbřesk.

Přichází mi, že se  chystají „na světlo“ nějaké události a okolnosti, které zatím nejsou zjevné, ale brzy se objeví a budou mít nějaký důležitý význam. Poselství ukončuje karta Spravedlnost, což je pravda, rovnováha, ale může to být též zákon příčiny a následku. Karta říká, že co jsme zaseli, dostaneme zpět. Je to rovnováha, zákon boží kompenzace. Každému dle jeho zásluh. Tato karta je také symbolem zdravého úsudku a logiky, takže uvidíme, jak to vše bude dál. Mohlo by se jednat o nějaké vyrovnání, nastolení rovnováhy a spravedlnosti.