Kalichová čtyřka

Dnes budeme částečně rozmrzelí, možná otrávení a budeme mít pocit, že nás nic nebaví. Ten, kdo tráví tyto horké dny někde u vody a v přírodě nejspíš působení této karty nepocítí. Avšak ostatní, kteří musí i v tomto počasí podávat výkony si možná postesknou.

Karta čtyři kalichy, nebo také poháry vypovídá o určité nespokojenosti a samozřejmě to může být celá škála obrazů v běžném životě. Jak jsem již psala, první dojem z ní mám (a také sama na sobě cítím), že bych se v tyto dny nejraději uchýlila někam do stínu stromů a nedělala nic, jenom prostě byla. Na další úrovni se může dnes projevit nestálost citů a to buď u nás  samotných, nebo takové chování zaznamenáme u svého protějšku, kolegy atd.
Také dnes naplněné touhy se mohou v okamžiku změnit v pravý opak a někteří pak zažijí pocit rozčarování a nudy. Ale podívejte se na obrázek karty. Tři poháry stojí a čtvrtý se nám dokonce nabízí. Karta tedy často přichází jako rada, abychom z pouhé rozmrzelosti neupadli do apatie a nepřehlédli tak své šance a příležitosti.

Rovněž v kariéře se může dostavit pocit, že naše motivace poklesla na kritický bod. Cítíme se otupeni a dusí nás monotónní rutina. Zde také musíme být na pozoru, protože i v tomto čase, kdy nás nic nezaujme se však stále něco děje a příležitosti mohou přicházet dál. Já ale věřím, že je to jen přechodný stav únavy, nebo chcete-li třeba i lenosti a brzy se zase vše vrátí do normálu.

No a co? Tak si zalenošíme. Nemusíme být stále jen výkonní a angažovaní

V osobních vztazích a partnerství byste mohli dnes zaznamenat tichou domácnost. Někde může být dokonce nedýchatelný vzduch, nebo žárlivost. Partner zranil vaše city a vy teď zarytě mlčíte. Ale možná jste ve své rozmrzelosti přehlédli vstřícné gesto, nebo nedokážete celou situaci objektivně posoudit. Vezměte si kolo a jeďte někam do lesa, nebo ještě lépe k rybníku. To vám udělá dobře, doplní to energii, přijdete na lepší myšlenky a získáte jiný úhel pohledu.

 

Kalichová čtyřka