Poselství na 7. – 13. 3. 2022

Poselství na aktuální týden

V tomto týdnu budeme pociťovat energii karty pět pentaklů. Ta zahrnuje celou škálu projevů v našem každodenním životě. Pro někoho se vše odehrává na úrovni pocitů a myšlení a někdo druhý může zažívat skutečné ztráty ve své fyzické realitě.

Karta nemá téměř žádný pozitivní význam a já ji velmi nerada vídám ve výkladech. Ale nebudeme se děsit hned na začátku, protože máme zde Velké arkánum, tedy významné poselství v podobě karty Velekněz. Ten patří k ochranným kartám v Tarotu.

Krize, ale zlom

Vrátíme se tedy k naší pětce, kterou zde rádi nevidíme. Když se podívám kolem sebe, např. stoupající ceny pohonných hmot, tak tam by tato pětka seděla úplně krásně. Ano, díky tomu budeme chudší, budeme se obávat, kam to půjde dál. A máme další věci, kde si děláme starosti, prožíváme nejistotu a mnozí dokonce krizi. Pětka mincí se často vztahuje na oblast materiální, ale nějaká krize a pocit vykořenění, obavy a ztráta jistoty se může projevit v jakékoli oblasti.

Pětky jsou ale také karty úspěchu

Mohou představovat rychlou a úspěšnou akci. S našim úsilím a také ze zdrojů, které jsme neznali a netušili jsme, že jsou, může se vše vyřešit sice tak, jak jsme si nepředstavovali, ale určitě to bude řešení správné. 

Sedm pentaklů zde může představovat nějaký náš únik před pravdou, ale také snahu něco potlačit. Můžeme se snažit cosi nějak zařídit a ochytračit ne právě dobrým způsobem. Já této kartě říkám též karta zlodějů a tak nás může chtít někdo obelstít a podvést. Ukrást nám klid, pocit jistoty, ale také nás obírat ve skutečné fyzické rovině. Může to být pocit marnosti a negativní myšlení, které nás připravuje o naši energii a vitalitu.

Opouštíme staré

Dostáváme se tedy dál ve výkladu a zde je další pecka. Poháry jsou spojené s našimi emocemi, tedy jak se budeme cítit. Řekla bych, že toto bude v polovině týdne. Karta osm kalichů je kartou odchodu. Od něčeho se odvracíme nebo odcházíme. Může to být vynucená změna našeho paradigmatu. Na věci jsme nahlíželi a chápali je z nějakého úhlu a nyní, ač neradi, musíme připustit, že všechno může být jinak.  V souvislosti s předchozími kartami si např. uvědomíme, že můžeme přijít o něco, co jsme brali ve svém životě jako samozřejmost. Bude třeba opustit to, co již nefunguje, ať už to bude prostředí, vztah, práce nebo způsob našeho vnímání, přesvědčení a úhlu pohledu. 

Velekněz

je tedy ochranná karta a zásadně ovlivňuje příznivý průběh nějaké události. Může také představovat osobu s morální autoritou, někoho odpovědného a moudrého. Samozřejmě, že se tato moudroust, soudržnost a duševní spřízněnost může projevit také u nás samotných, přičemž to bude výsledek změny našeho vědomí. Karta Velekněz může symbolizovat také zjevení nebo nějaký úkaz v pozitivním smyslu.

Kalichový rytíř je takový posel. Přiváží energie přátelské a láskyplné atmosféry. Doslova vjíždí do nějakého klimatu, nějaké záležitosti. Jeho zvěsti mohou potěšit naše srdce a naši duši. Je to energie  bezpečí a usmíření. Ať už tedy budete řešit cokoliv, rytíř vám přijede na bílém koni a přiveze pohár harmonie, lásky a smíru.