Výklad na 14. – 20. 3. 2022

Obecný výklad na týden 14. - 20. 3. 2022

Ve výkladu na příští týden je opravdu hodně dvorních karet. Zkrátka, hodně lidí, kteří budou nebo jsou nějak zainteresováni do záležitosti, kterou nám karty ukazují.

Jsou zde dva králové a také Císař.  V příštím týdnu tedy budeme jednat s lidmi, vyjednávat. Tento výklad může rezonovat s nějakou vaší osobní záležitostí v různých oblastech, ale také se nám zde může ukazovat nějaký vývoj kolektivní.

Většina lidí nyní řeší ten válečný konflikt, události u nás a někteří stále také pandemii. Nejdříve si tedy řekneme, jak by se karty mohly projevit na té osobní úrovni a potom tedy na té kolektivní.

Hrdost, síla vůle

Zde mi přijde, jako bychom mobilizovali svou sílu a zajímali se o svou budoucnost. Chceme mít věci v pořádku a toužíme po zajištění, bezpečí a rozvoji. Král holí je taková hrdost, autorita, podnikavost a to vše můžeme nyní aktivovat, abychom se cítili lépe, abychom byli pánem situace.

Praktické záležitosti

Někdo může řešit pracovní záležitosti a zde by tento král mohl zastupovat zaměstnavatele, šéfa, nějakou autoritu pro nás. Ve vztahu ke králi holí se přeléváme do pozice krále mečů a zaujímáme racionální postoje, vyjednáváme, komunikujeme. Jsme tak trochu v bojové pozici. Zároveň může král mečů představovat úřední moc, státní moc, zkrátka záležitosti, které se snažíme řešit. Mohou to být různá omezení apod. Zde je Císař jako rada, vzít rozum do hrsti a soustředit se na praktické věci. Jsou to takové strategické postupy, snaha o stabilitu, zajištění. Tedy žádná unáhlená rozhodnutí, spíš se koncentrovat a být ve své síle. Pokud můžeme udělat něco pro lepší pocit, tak to udělejme. Císař má pořádek ve svých záležitostech, nedělá dluhy, nezavazuje se k nějakým slibům, které by potom nemohl splnit.

Možnost změny a rozvoje

Přichází šance a nějaká příležitost. Můžeme se chopit nabídky, začít s ní pracovat a máme šanci, že to celé bude vzkvétat. Tak jako se ukazují lístečky na obrázku karty, může vyrůst něco hodnotného. V běžném životě např. nové úkoly v práci, podnikání, zkrátka příležitost k rozkvětu. Je to odvaha a tvořivost. Otevírá se nová kapitola a to může být třeba i nová práce, nová šance. Jelikož máme kartu Blázna po nabízejícím esu holí, myslím, že pokud dostanete v tomto týdnu nějakou nabídku, měli byste se jí chopit. Je to nový směr, odvaha a svoboda.

Ve světě

Na kolektivní úrovni a když bychom se zamysleli na tím konfliktem, vidíme mnoho králů a vládců, kteří spolu jednají, mají spolu co do činění. Je možné, že mezi dva póly vstoupí třetí, kterého zde představuje Císař. Je to osobnost, která přináší strukturu, pořádek a stabilitu. To vede k nové možnosti a šanci, kdy se potom otevírá nový směr. Blázen je změna, nový začátek, čistý stůl.