Šťastný konec?

Pro dnešní den jsem zkusila udělat změnu a vyložila jsem hned tři karty. Kombinace prvních dvou je z Tarotu a třetí karta nám ukáže, kam můžeme směřovat, pokud nám výklad něco říká, rezonuje s námi a my se díky tomuto poselství rozhodneme, co a jak můžeme udělat.

Zdá se, že nám karty předkládají nutnost s něčím skoncovat. Pravděpodobně již uzrál čas a je třeba jít dál, nebo jinou cestou. To samozřejmě může znamenat spoustu možností. Možná právě vy nyní řešíte, jestli ukončit nějakou etapu ve svém životě. Může se jednat o působení na nějakém pracovním místě, nebo ukončení nevyhovujícího vztahu.

U někoho bude třeba změnit myšlení a možná také svůj názor a celkově perspektivu z níž se na celou záležitost díváme. Možná je třeba někomu jednou provždy odpustit, aby nás již nadále nesžíral pocit křivdy. Pokud se oprostíme od těchto pocitů a necháme navždy odejít svou zášť, uděláme to nejlepší, co můžeme, protože strach, vztek, omezení atd. jsou přece ty nejvíce škodlivé emoce a stavy, které bychom měli propustit.

Mečové páže je impuls k vyjasnění a k tomu, abychom vpustili do svých záležitostí čerstvý vítr. Zpravidla se to však neobejde bez střetu názorů, konfliktu a rozporu, který právě často končí rozchodem, nebo odchodem. Ale jak je vidět, karty nás právě k takovému činu přímo vyzývají.

Další výklad, který připadá v úvahu je to, že se možná cítíme v ohrožení a bojíme se střetu. Na pracovišti nebo v mezilidských vztazích může panovat nevraživost. Páže nám říká, že je třeba jít s odvahou do boje i za cenu toho, že se naše cesty navždy rozejdou. Můžeme tak skutečně nastoupit zcela novou cestu, nebo vyvolat hádku, která ovšem pomůže vyčistit vzduch a povede k velkým změnám, přičemž dosavadní nevlídnou atmosféru ukončí.

Neměli bychom se tedy dnes bát šlápnout do vosího hnízda, protože poslední karta, která nám má říci, jak se celá situace bude vyvíjet dál, mluví sama za sebe a téměř není třeba jí vykládat.

Je to štěstí, které nám náš čin a naše odvaha může přinést. Konečně budeme moci volně dýchat, osvobodíme se z nevyhovujících situací a svazků a můžeme se těšit na nové začátky.

Uvolnění, nový směr, svoboda