Výklad na 28. 3. – 3. 4. 2022

Poselství na aktuální týden

Karta Poustevník je symbol hledání a introspekce. Někdo se může cítit trochu osamělý, protože se nyní víc než jindy obrací do sebe a ne všichni jsou na stejné“vlně“.

Diamant uvnitř naší hrudi

Díváme se do svého nitra a zpracováváme své strachy, chybná přesvědčení, představy o životě, očekávání a směry, kterými se ubíráme. Je to takové období, kdy více vnímáme svou duši, přemýšlíme o sobě a o druhých. Pokud se snažíme dopátrat pravdy, je energie Poustevníka velmi dobrá, protože nám pomáhá ji nalézt. On představuje naši vnitřní moudrost a zralost a mnozí zaznamenají v tomto směru pokrok. Lampa je nasměrována na druhou stranu od ostatních karet, čili znamená to, že se máme opravdu věnovat sami sobě.

Osobní rozvoj a pokrok

Tři pentakly, to je takový postup. Je to zkouška, kdy jsou na nás kladeny vyšší nároky. Myslím, že právě teď jde o rozvoj našeho vědomí a duchovní osvícení. Nyní se po nás žádá, abychom byli více duchovnější. Nejspíše se to velmi daří, jelikož trojka mincí je taková nominace a postup do nové roviny. Věřím, že obstojíme ve zkouškách, které jsou nám předkládány, protože tím, že jsme laskaví a trpěliví, meditujeme a řídíme se vnitřním hlasem, máme velkou šanci ukázat, co v nás je. Máme šanci vzkřísit naši moc, schopnost tvořit lepší světy. Trojka pentaklů je poselství, které nám říká, že bychom měli být sjednoceni a snažit se o spolupráci. Je to vysoká energie pro tvoření.

Vyšší já

Velekněžka patří k ochranným kartám a příznivě ovlivňuje průběh nějakých událostí. Jsme nyní pod ochranou této Velekněžky. Ona chrání nás a my bychom měli chránit bytosti, které naši pomoc potřebují. Velekněžka ale v podstatě nevyniká přílišnou aktivitou. Ona je velmi duchovní a moudrá, jemnocitná a orientovaná na duši a intuici. Ani my bychom se neměli snažit např. pátrat po informacích a chtít všechno vědět hned. Správná cesta bude zůstat v proudu, v přítomném okamžiku a držet se své víry.

Nové obzory

Mečový král je symbolem autority, bystrého intelektu a síly ducha. Na rozdíl od Velekněžky může být někdy až citově chladný, skoro bez emocí a často představuje nějakou osobu. Může to být někdo, kdo je „nad námi“, ať už tedy otec, zaměstnavatel, nějaký učitel, ale třeba také politik apod. Symbolizuje moc, právo a také nadřízenost. Meče jsou vzdušný živel a představují komunikaci, vyjednávání, argumenty a diplomacii.

Energie tohoto krále směřuje k výsledné kartě tohoto poselství, což je Soud. Poslední soud je taková druhá šance. Je to východisko, možnost řešení a osvobození. Soud je dobrá a pozitivní karta, protože symbolizuje nové možnosti, které se před námi otevřely. Nyní máme šanci vidět věci z jiného úhlu a v jiném světle.

Právě o této kartě je známo, že řešení se ukáže, pokud zůstaneme ve svém středu a budeme se řídit vnitřním kompasem, hlasem, svým vyšším já. Možná bude vše naruby a v chaosu, ale definitivně padnou masky, mlžné závěsy a opar, který nám dosud nedovolil vidět vše v souvislosti a zřejmé jasnosti. S kartou Velekněžka představuje Soud jedinečné spojení, které symbolizuje konečné rozuzlení a  dobré zprávy.