Obětování

V dnešním článku nebude řeč o obětování sebe sama pro někoho, nebo něco. Vrátíme se opět trochu k šamanismu a obětování, které znamená výměnu energií a díkuvzdání. Tímto aktem můžete poděkovat např. za úspěšný den, jídlo, nějaké znamení, kterého se vám dostalo, úspěch celkově atd.

V šamanismu je k tomu potřeba vytvořit nějaký oltář. Místo, které si sami určíte a upravíte. V domácím prostředí to může být malý stolek, plocha na skřínce, na parapetu, ale v podstatě všude tam, kde se vám to bude líbit. Samozřejmě můžete mít oltář i na zahradě, v altánu a ve skleníku. K jeho zdobení je možné použít přírodniny, jako jsou různé kamínky a dřevo. Umístěte sem všechno, co se vám líbí, nebo vás nějak oslovuje. Není třeba nic výrazného, ačkoliv se říká, že jasné barvy mají silnější účinek.

Jestliže jste si už takový oltář vytvořili, je dobré, když toto místo udržujete v čistotě. Vyměňujte včas květiny, ubrousky a nedovolte, aby si někdo předměty bral. Každý den si najděte chvilku na krátkou meditaci u svého místa. To posiluje energii vašeho oltáře.

Staří Keltové na svých oltářích často obětovali např. sůl, jelikož ji uctívali jako posvátný nerost a Indiáni takto používali tabák. Když budete mít pocit, že potřebujete za něco rituálně poděkovat, zvolte si nějakou svou oběť a tu umístěte na svůj oltář.

Často se v běžném životě provádí rituál obětování večer před ulehnutím. Děkujeme za uplynulý den, nebo žádáme o krásné sny. Také můžeme vyslovit (nahlas) své přání, nebo otázku, na kterou bychom si přáli získat odpověď. K tomuto aktu si zapalte vonnou tyčinku a pokud by vám její vůně na večer vadila, podobný účinek bude mít i svíčka. Můžete použít šamanské předměty, jako je bubínek na který budete rytmicky bubnovat, peří, chřestidlo apod. Tyto nástroje mají moc upoutávat pozornost duchů.

Pokud nemáte ani bubínek a chřestidlo už vůbec, zkuste nějak improvizovat. Jde o zvuk a ne o předmět jako takový. Dobrý nápad je naplnit sklenici (např. od přesnídávky) nějakou luštěninou (hrách, čočka). Bubínek si můžete rovněž vyrobit. Takto vytvořené pomůcky budou mít obzvlášť velkou moc a sílu ve spojení s vaším totemovým zvířetem a duchy. Jestliže jste alespoň trochu manuálně zruční, zkuste to. Udělejte si nákres, promyslete materiály (nejlépe přírodní) a bubínek vyrobte 🙂

A nyní se tedy dostáváme k té obětině. Co tedy nejlépe obětovat? Můžete se inspirovat právě Kelty nebo indiány. Při vyslovení svých díků (přání atd.) spalte v ohni svíčky trochu tabáku, nebo soli. Také můžete nakreslit obrázek, který potom spálíte. Jenom samozřejmě pozor na možnost požáru, ale to je myslím jasné, určitě nenechávejte svůj oltář s hořící svíčkou bez dozoru. Při obětování můžete použít svá vlastní slova, nebo např. tato slova.

Přináším tuto oběť, abych poděkoval za přijaté dary a abych uctil stvoření a své místo v něm

Jako další oběť si můžete vymyslet cokoliv, ale měla by to být věc, do které jste vložili svou energii. Sůl, kterou použijete můžete při jejím nabírání chválit, za její životodárnost a schopnost proměnit naše pokrmy v poživatelnější atd.

Přeji krásné a příjemné zážitky při vašich rituálech a pokud vás toto nějakým způsobem obohatí, neváhejte sem do komentářů popsat své dojmy.