Špatné svědomí, starost

Karta pro dnešní den se mi tak úplně nelíbí, ale když se podíváme na ty předešlé a vezmeme v potaz i celkový týdenní výklad, vidíme, že není až tak zvláštní to, že se objevila. Osoba na Devítce mečů nemůže usnout, protože ji sužují pochybnosti a sklíčenost.

Možná je ještě jakoby stále usazena v té loďce, která směřuje k novým břehům. Ještě nemá jasno, kam vlastně jde. Bilancuje události posledních dnů a v tichosti vlastního nitra jí přichází i takové myšlenky, jestli nyla příliš tvrdá, sobecká, nebo zda-li její jednání bylo čestné.

Hlodání ve svědomí je velmi často obrazem Mečové devítky. Ta mnohdy působí jako nějaké nutné zlo, proces, kterým je třeba si projít i když se nám to vůbec nelíbí. Není dobré svoje negativní pocity potlačovat, protože se vždy vrátí v podobě zlých snů. Naopak, procítěním všech obav se nám podaří překročit práh, za kterým jsme původně naše strachy uzavírali.

Vydejte se do noci a důvěřujte, že vaše cesta je správná

Tím, že si obavy připustíme, dojdeme nakonec k určitému stanovisku. Nezřídka to bývá právě zmobilizování všech našich sil a energie k tomu, abychom nakonec svůj strach zpracovali. Pokud necouváme a čelíme starostem, stáváme se silnějšími a dokážeme si potom pevně stát za svými rozhodnutími.