Usmíření, odpuštění, příležitost

Páže pohárů, které je dnešní denní kartou, stejně jako ostatní pážata přináší nové šance a podněty. Často to mohou být změny, které se projeví v podobě našich nových pohledů na některé záležitosti. Zjistíme například, že je třeba odpustit, a to nejen sobě, ale také druhým.

Jen tak můžeme vyčistit své energetické tělo a začít vysílat pozitivní vibrace. To je cesta k naplnění našich tužeb. Pokud se toto páže v našem životě projeví jako podnět zvenčí, můžeme dnes očekávat nějaké smířlivé gesto, nebo emocionální a pozitivní zážitek v oblasti vztahů.

Dnešní podněty a nabídky vedou ke šťastným prožitkům

Někteří mohou pocítit zamilovanost, láskyplný dotek, nebo nabídku míru. Zkušenosti ve znamení Kalichového pážete, které můžeme zaznamenat, nás blahodárně podpoří v našich záměrech.

Mějte tedy dnes oči a uši nastražené, protože k vám může přijít moudrá rada, která se však bude skrývat v symbolech.