Dobrodružství, nabídka

Mytologický obraz dnešní karty je Jáson, který zve Argonauty k dobrodružné výpravě za zlatým rounem. Všichni se potom na tuto cestu vydávají s velkým nadšením a vírou v úspěch.

Paže holí, tak jako všechna pážata nám tedy nabízí příležitost, která se většinou vztahuje k něčemu zemitému, hmatatelnému. Bývá to nabídka lákavá a pokud ji přijmeme, můžeme jenom získat. Co to bude, záleží na ostatních okolnostech. Může to být účast na nějakém pracovním projektu, cesta, nebo návrh, který nám dopomůže k růstu.

Krok stranou z vyšlapané cesty může přinést velké věci

Žezlový kluk se krásně hodí na dnešní víkendový den. Pokud dostanete pozvání např. na výlet, můžete prožít dobrodružné zážitky, které vám krásně naplní a zpříjemní celý den. Také vše, co bude vyžadovat naši ochotu riskovat a překonat vlastní stín a my se toho zúčastníme s radostí a nadšením nás vytrhne z každodenní rutiny.

Nemusí se však jednat o něco velkolepého. Také nová a podnětná kniha, skvělý film, setkání či podnětný rozhovor se počítá a to vše nás může nějakým způsobem velmi obohatit.

 

Páže holí