19. 1. 2018

Odpuštění

Vzkaz od andělů

Přestaňte se hněvat, ukončete pocity jako jsou závist, zášť a zlost. Možná máte oprávněné důvody ke svému duchovnímu rozpoložení, ale za tyto stavy platíte vysokou cenu.

Odpustit neznamená schvalovat to, co vám někdo způsobil, ale znamená přestat prožívat bolest a ukončit svou reakci na něčí podnět.

Vaši andělé vám mohou pomoci, pokud je o to požádáte.