Obecná předpověď na květen 2018

Ráj na zemi

Skoro tomu nemohu uvěřit, ale zdá se, že květen má pro nás přichystané samé příznivé události. Zeptala jsem se svých karet na tři důležité oblasti v našem životě a všechny karty, opravdu si představte, že úplně všechny hodnotím jako šťastné, inspirující, motivující a slibující splněná přání.

Je to téměř jako kouzlo, ale skutečně nevidím jedinou mečovou kartu. Zdá se, že jsme si prozatím své vybojovali a nyní je čas sklizně. Přichází období, kdy můžeme zvolnit, není třeba o nic usilovat a můžeme v klidu užívat života.

První oblast, kterou jsem zkoumala prostřednictvím karet Tarotu je naše práce, kariéra, zaměstnání a podnikání. Celému rozložení karet zde korunuje Hvězda z Velké Arkány. Právě tato karta nám září nad hlavami nějaký čas.

Ve výkladu se objevila již v některém dubnovém výkladu a vypadá to, že její poselství je stále platné. Přináší velkou naději na pozitivní vývoj a vypovídá o naší  schopnosti naslouchat vlastnímu nitru a následovat vedení.

Naše vnímání se prohlubuje a vidíme i dříve opomíjené

Postupně se probouzíme nejen my sami, ale také naše smysly se zbystřují. Upřednostňujeme čistotu, morálku, pravdu a čest. Stále častěji jednáme na základě vnitřní moudrosti a protože takto následujeme svou duši, začíná se nám v běžném životě více dařit. Měníme svou realitu a přetváříme okolnosti ve svůj vlastní prospěch a rozkvět. Čím dál častěji jsme totálně sladěni s proudem.

Také naše finance a další materiální záležitosti mění svou tvář. Ve výkladu na květen je tato oblast zastoupena silnou kartou z Velké Arkány a to Veleknězem. Je to ochranná karta, čisté světlo a vyšší moc. Velekněz představuje vyšší vědomí, vyšší Já, které si přeje naše blaho a upřednostňuje radost a bezstarostnost. Proto se nás snaží vést. Ono ví, co je pro nás nejlepší a zdá se, že mu v tomto měsíci nasloucháme opravdu intenzivně.

Oblasti financí dále vévodí karta Devět pentaklů, nebo také mincí. Tato úžasná karta slibuje náhlou šťastnou událost, zisk, dar, vyšší příjmy a další pozitivní události. Žezlové eso taktéž může způsobit, že k nám budou přicházet skvělé nabídky a podněty, díky nimž budeme úspěšní.

Osamělost, pocit chybění a nedostatku, který se tak hodně projevuje v Mincové pětce začíná slábnout. Některé opuštěné duše, které doposud nenalezly vhodný protějšek mohou v květnu zažít období plné lásky a náklonnosti. Věž, která ukrývá pět pentaklů bude nejspíš svržena, protože k ní z obou stran přichází dvorní karty. Je to král mincí a mincový princ.

Z toho jednoznačně vyplývá, že jak mladí, tak i starší ročníky mohou nalézt nový vztah, vhodného partnera a nebo dokonce velkou lásku na celý život.

Není třeba vykládat květnové karty dál. Jejich poselství je zcela jasné. Já cítím radost, hojnost, naději a úspěch. Ale nemyslím si, že by k nám všechny tyto pozitivní události přicházely v důsledku nějaké magie.

To my sami si začínáme vzpomínat na svou božskou podstatu

Stále více cítíme, že pocházíme ze Zdroje a že jsme sem přišli právě proto, abychom si vzpomněli. Naše duše se nyní připravuje na svou cestu ke svobodě.

 

Poselství na květen 2018

P.S. A proč je hlavní obrázek právě jelen?

Protože dle symboliky je jelen posvátné zvíře, které je spojováno s čistotou a také zbožností. Velmi často se toto zvíře objevovalo v církevním umění. Francouzský král Karel VI. jej měl ve znaku, jelikož podle legendy před ním právě jelen poklekl, když vstoupil do Rouenu. Také anglický král Richard II. měl na prsou bílého jelena a jelen taktéž zdobil šaty andělů, kteří doprovázeli Pannu Marii a Ježíše.