Merkaba

Co je to Merkaba?

Pojem

Pojem Merkaba pochází ze starého Egypta, kde se tento způsob osobního rozvoje používal. V překladu se jedná o Mer – světlo, Ka – duch, Ba – tělo. V praxi tento směr můžeme interpretovat jako vytvoření světelného těla pro další rozvoj duše. V této souvislosti se můžeme setkat také s pojmy Merkabah, nebo Merkava, které se používaly v kulturách Tibetu a Mayů, kde tyto pojmy měly stejný obsahový význam.
V principu se jedná o dva proti sobě se otáčející světelné útvary, které do svého vlivu zahrnují ducha, duši i tělo. Tento energetický útvar obklopuje člověka a spojuje jej s Kristovou energetickou mřížkou, která se rozprostírá okolo Země.
Merkaba se většinou znázorňuje jako hvězdný čtyřstěn, který symbolizuje propojení ženské a mužské energie v duchovním srdci. Podle dosažené úrovně zasvěcení se tento základní tvar stává složitějším. Tato světelná předloha se promítá do každé buňky našeho těla a tím fyzické tělo proměňuje.
Geometrická struktura Merkaby je součástí posvátné geometrie božího stvoření, jejíž znalost byla dlouhou dobu výsadou skupiny vyvolených.
Do současnosti Merkabu přinesl Drunvalo Melchizedek. V jeho pojetí se jedná o původní, mužský charakter energie, se kterým se zájemce spojuje prostřednictvím dechových praktik, které se skládají ze sedmnácti dechů vedoucích k obnově Merkaby. V našem pojetí upřednostňujeme transformovanou Merkabu, která byla doplněna o ženské energie, které ji činí jemnější, harmoničtější a ohleduplnější. S těmito energiemi se zájemce spojuje prostřednictvím mentálního zasvěcení. Dalším způsobem aktivace Merkaby je prostřednictvím přirozeně pravdivého života, lásky, důvěry a soucitu.
Vzhledem k tomu, že je Merkaba nejsilnější energetický systém, který máme dostupný, byla pro lepší zvládnutí rozdělena do jednotlivých stupňů, které jsou zaměřeny na zpracování konkrétní oblasti našich bloků.

Požadavky

S Merkabou mohou pracovat pouze lidé, kteří mají zpracovánu hrubou karmu, jinak by pro ně bylo působení Merkaby příliš náročné a působení vysokých vibrací světla by na ně mohlo mít až destruktivní vliv.
Je třeba počítat s tím, že Merkaba praktikujícímu podstatně změní život. Nejedná se pouze o vnitřní změnu, tato změna se projeví i v okolním světě, v rodině, vztazích, na pracovišti a podobně. Člověk přichází o všechno, co není v souladu duchovními zákony a co není v harmonii s ním.
K přijetí Merkaby je zapotřebí chtít změnit svůj život a být dobře uzemněný ve hmotě.
Je vhodné aby se adept před aktivaci Merkaby vědomě věnoval svému duchovnímu rozvoji, aktivně pracoval na zpracování své karmy a měl praxi v práci s energiemi.
V případě zájmu o zasvěcení do Merkaby se nechte vést svým vlastním srdcem, které nejlépe ví, jestli je tato cesta pro člověka vhodná a jestli je člověk na tuto cestu připraven.

Působení

Merkaba se pro člověka stává dopravním prostředkem mezi různými dimenzemi. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí zbavit se všech karmických bloků, které si v sobě neseme z minulosti. Tyto bloky v praxi podmiňují naše jednání a omezují naše možnosti strachem a nízkými vibracemi, které nás drží připoutané ve hmotě.
Merkaba zesiluje sílu našich myšlenek a tím nám umožňuje snáze vytvářet naši realitu. Kvalita této reality se odvíjí od čistoty těchto myšlenek.
Smyslem Merkaby je urychlení našeho duchovního vývoje a přivedení nás zpět do světa světla a lásky, nejedná se o léčivé energie.
Merkaba má duální podstatu, a proto může být tvořivá i destruktivní, výsledek záleží na čistotě a vůli člověka, který s ní pracuje.
Jedná se návrat k prapůvodním dvanácti vláknům lidské DNA, o které jsme přišli. Na hmotné rovině jde o přeměnu fyzického těla na tělo energetické, které získává světelnou strukturu a ve kterém přestávají fungovat fyziologické funkce.

Využití

Prostřednictvím Merkaby se můžeme zbavit své karmy a tím se vymanit z působení hmoty a jejích zákonů. Zbavit se strachu a nadvlády Ega a tím se vrátit ke své podstatě, svobodě, harmonii a lásce.
Merkaba rozšiřuje naše vědomí, čímž nám zpřístupňuje naše minulé zkušenosti a umožňuje nám vzpomenout si, kým ve skutečnosti jsme.
Při práci s Merkabou dochází k postupné aktivaci našich čaker, které se nakonec spojí v jedno energetické centrum. Tato cesta však není jednoduchá a často bývá bolestivá na všech rovinách našeho bytí. Jsou nám totiž ke zpracování předkládány všechny naše bloky, strachy a staré, nefunkční vazby. Touto cestou se zbavujeme duality, oprošťujeme se od temnoty, začínáme prožívat jednotu a stáváme se součástí celku.
Merkaba za nás neudělá žádnou práci, je však naším průvodcem, který nám ukazuje naše bloky, učitelem, který nám pomáhá dojít potřebného poznání a pomocníkem, který nám pomáhá s nejtěžší prací.


Doporučená literatura
Poslové úsvitu – Barbara Marciniak – Alternativa 1998, Informace získané channelingem s bytostmi z Plejád.
Země učení Plejáďanů – Barbara Marciniak – Alternativa 2000, Informace získané channelingem s bytostmi z Plejád.
Astrologie a alchymie – Zhltán Szabó – Fontána esotera 2005, Kniha napsaná na základě Sokratova díla Astrologie ve znaku labutě.
Prastaré tajemství květu života 1 – Drunvalo Melchizedek – Pragma 2008, Popis posvátného vzorce stvoření založeném na vzoru Květu života.
Prastaré tajemství květu života 2 – Drunvalo Melchizedek – Pragma 2009, Popis posvátného vzoru Květu života rozpracován do větší hloubky.
Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz – Pragma 2001 – Kniha vychází ze staré toltécké moudrosti a ukazuje možnosti zbavení se omezujících postojů a názorů. Existují i karty, audiokniha a pracovní kniha.
Přestaň se bát – Mary Caroll Nelson, Don Miguel Ruiz – Pragma 2004. Toltécký průvodce ke svobodě a radosti.
Láska, vztahy a přátelství – Don Miguel Ruiz – Pragma 1999, Popis překonání strachu, obnovení svobody a radosti.
THOVT Projekt lidstvo – Kerstin Simoné – Anch Books 2013


Zdroj: http://www.rikame.cz/ENERGIE/MERKABA/ME_POJEM.HTM