Obecná předpověď na červen 2018

Významná ukončení životních fází se zdají být v červnu hlavním tématem. Již nějakou dobu působilo období přechodu a transformace. Zdá se, že právě v červnu vše vrcholí. Většina hledačů a zejména těch, ke kterým mé výklady promlouvají, nebo ti, kteří si červnové poselství náhodně přečtou pocítí, že směřují k významným přechodům a právě v tomto období zaznamenají události, které podstatně změní dosavadní pořádky.

Moje karty rozložené na tři důležité oblasti přinášejí poselství, které vypovídá o blížícím závěru nějaké životní kapitoly. Dominuje karta Smrt z velké Arkány a zde představuje přirozený konec  již nevyhovující, nebo nefunkční záležitosti. Není nutnou podmínkou, aby mi sami jsme něco pociťovali jako nefunkční a není ani nutné, abychom se v uskutečnění změn nyní nějak angažovali.

Ten proces jej již v pohybu. Někdy v minulosti byl působením všech energií započatý. Nyní tedy všechny dílky zapadly na své místo, soukolí se dalo do pohybu a to následně roztočilo velké kolo osudu či štěstí. Není pochyb, že tyto změny, ač mohou být v některých případech pociťovány negativně nás zavádí na správné místo, tam kam patříme, nebo tam, kam nás chce vesmír dosadit. Právě tam, kam směřujeme na nás totiž čekají lepší podmínky a  šťastné prožitky.

Neboj se a pokračuj dál!

Práce a kariéra

Ti, kteří mají pocit, že se v pracovních záležitostech nenachází na správném místě a jejich činnost, které se po většinu času věnují zároveň nepřináší sebenaplnění a výsledky, mají společné to, že nejspíš již nějakým způsobem v minulosti začali na změně pracovat. Situace k uskutečnění takové změny se jim ovšem doposud nezdála příhodná, nebo zkrátka jen čekali na to až …

Takové čekání je ale zbytečné. Pokud jsme bytostně přesvědčení, že nám cosi už neslouží ku prospěchu, nejlepší doba na činy je právě teď a tady.  Tito hledači stojí právě nyní v červnu  před velkou výzvou, aby se konečně vzdali rutiny,  a vystoupili ze své bezpečné zóny.  Jsme ochromeni strachem z nejistoty a tak se raději vzdáváme svých snů a to mnohdy předčasně. Volíme raději staré a známé, než bychom roztáhli křídla a zkusili třeba i zariskovat. Devítka mincová v tomto poselství představuje právě takové ustrnutí na místě, požitkářství a možná také lenost a nechuť ke změnám. Ale potenciál uskutečnit své záměry je v Mágovi veliký a je třeba se probudit.

Mág nám nyní může propůjčit své schopnosti a pokud prohlédneme a pochopíme své lekce,  je veliká šance uchopit příležitosti  správným způsobem a uspět.

Vezmi si sílu Mága, buď vnímavý a naslouchej své intuici!

Finance

Obraz změn ve finančních záležitostech se může vyjevit dvěma způsoby. Neuspořádané, nebo dokonce nedůsledné nakládání s materiálními prostředky může v červnu přinést potíže, které bude třeba jednoznačně řešit a to za pomocí zdravého rozumu a určité strategie. Zde se nevyplatí nechat vše „osudu“, ale promyslet vhodné kroky k nápravě. Jestliže bude náš plán jasný a budeme mít pevně daný cíl a vizi, můžeme potom celou záležitost odevzdat svým andělům, vesmíru či vyššímu Já. Udělejme tedy co je v našich silách a co udělat lze, ale potom bude třeba vše „zabalené“ vypustit vzhůru  Nepředkládat vesmíru naše vymyšlené způsoby, jakými by mohl problém vyřešit, ale pouze důvěřovat, že naše přání bylo zaznamenáno a vše je již vyřešeno a pouze čeká na to, kdy dovolíme, aby se výsledek manifestoval ve hmotě.

Ten druhý způsob, nebo také jiná poloha výkladu, která mi přichází představuje spíše ukončení potíží ve finanční oblasti. Okolnosti, nebo naše vlastní idea a vnuknutí nám bude nápomocno k vyřešení nevyhovujících stavů. Sami si uvědomíme, že takto už nadále nebudeme hazardovat, nebo odkládat důležité kroky a tím, že všemu dáme řád si zajistíme přísun energie Císařovny, která se jakoby zrodí z princezny mečů. Ta je rychlá a velmi bystrá a přináší svěží a inteligentní pohled.

Ve financích bude tedy pravděpodobně předcházet nějaký konflikt, ale jak už jsem napsala, může být na úrovni našeho vědomí, kdy jakoby prozřeme a dojde nám, že něco je třeba udělat jinak a nebo nás změna okolností přiměje ke změně postojů. Každopádně i tyto energie změny se transformují k pozitivnímu obrazu, protože výsledná Císařovna kypí zdravím, hojností a plodností.

Vztahy 

Také v oblasti vztahů vrcholí dlouhodobé období, kdy se vše chystalo na přerod a změnu. Šest mečů symbolizuje odchod a opuštění rozbouřených vln. Směřujeme ke „klidným vodám“, k jiným břehům. Opouštíme situace, které nás již netěší.

Možná jsme také konečně nalezli sami sebe.

Možná, že jsme si konečně začali sami sebe vážit a nedovolíme již nadále, aby byl náš život v rukou někoho jiného.

My sami budeme tvůrci své reality. Největší lásku, kterou v červnu pociťujeme, je láska k sobě samému. To je odrazový můstek. To je ta správná cesta, která nás postupně převede na druhý břeh. Někam, kde budeme plnohodnotná bytost, která si váží sama sebe a jedině tak může vytvářet plnohodnotné partnerské vztahy.

Ať už se zde bavíme o vztazích romantických, nebo mezilidských obecně, poselství na červen je výzvou k přehodnocení svých pohledů na věc. Nejdůležitější je milovat sám sebe. Ale zároveň, také nejtěžší. Kolik lidí se denně týrá? Spílají si na vnější podobu, postavu, vlasy, ale také si vnitřně vyčítají nedostatky, peskují se za své prohry a pochybení, za strach a sami v sobě posilují nízké sebevědomí. A tak stále hledají berličky ve vnějším světě, které by alespoň na chvíli zlepšily celkové sebevnímání. Je však třeba „naskočit do té loďky“ a nechat se jednou provždy odvézt na jiná místa.

 


 

2 Komentáře
nejnovější
nejstarší většina hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
eva
eva
30.5.2018 21:32

Nechť se vše vyplní dle předpovědi…:-)

Anna Janečková
Anna Janečková
28.5.2018 16:55

Děkuji,velmi se mě Váše výklady líbí,souzním s nimi….