Smůla

třináct

Symbolika čísel vznikla již ve starověku. Číslo 13 je v Evropě již po staletí symbolem smůly. Celé to pravděpodobně vzniklo, když některé lunární kalendáře používaly třináctý (ne)měsíc k vyrovnání rozdílu mezi slunečním rokem a dvanácti fázemi Měsíce. Z tohoto důvodu začalo být číslo považováno za nepříznivé. Například zemědělci byli varováni, aby neprováděli setbu právě třináctý den v měsíci a také Satan byl údajně třináctou postavou při obřadech čarodějnic. Smrtka  je třináctou kartou v Tarotu, ale tady bych se této karty osobně zastala, jelikož většinou přestavuje konec něčeho, ale předpovídá nové začátky, které mohou být velice pozitivní. Samozřejmě záleží na rozložení ostatních karet a celém kontextu.

Kolem Poslední večeře Páně se také vyskytuje číslo 13 a to ve smyslu, že zde sedělo 12 apoštolů a proto je 13 hostů u stolu všeobecně známo jako nešťastný počet. Rovněž tak pátek třináctého je považován za nepříznivý, jelikož v tento den došlo k ukřižování Krista.

Musím ale říct, že pro mě bylo číslo 13 vždy šťastné a příznivé. Uvedu příklad, kdy třináctého jsem složila zkoušku a získala řidičský průkaz a ještě zajímavější je, že třináctého se mi narodil syn. Zřejmě jsem trochu jiný případ a možná se to u mě odvíjí od mayského kalendáře. Mayové měli sluneční kalendář založený na dvaceti měsících a zde byla pro změnu nešťastná pětka, zatímco číslo 13 bylo považováno za velice kladné, jelikož každý náboženský týden se skládal ze třinácti dnů.

čerň

Vše co je černé bývá považováno za smolné a to již od dávnověku. Například černá kočka, černá magie atd. Dobro bylo vždy spojováno se světlem, zatímco zlo s temnotou. Černá kočka se považuje v lidových představách za předzvěst neštěstí a ve středověku byla tato nešťastnice  spojována s čarodějnicemi, přičemž si o ní někteří mysleli, že je samotným vtělením Satana.

vrána

Tento pták si svou špatnou pověst vysloužil nejen černou barvou, ale také svou zálibou v pojídání mršin. Pokud se vrána objevila, lidé si to vykládali jako předzvěst smrti, války, nemocí a dalších nešťastných událostí. Naproti tomu severoameričtí indiáni vránu uctívali jako ptáka Slunečního a rovněž tak v Číně má symboliku kladnou.

levá strana

Při věštění v Římě byl přílet ptáků z levé strany považován za nepříznivé znamení a v čarodějnictví je levá ruka spojována s černou magií, zatímco pravá s magií bílou.

rozbité zrcadlo

Tato pověra, která se drží dodnes vychází z velmi dlouhé historie strachu lidí z reflexního zobrazení. Rozbité zrcadlo je zkrátka předzvěst smůly. Lidé věřili, že obraz osoby v zrcadle má s ní společnou duši a rozbitím se duše ztratí nebo poškodí. Také legendy o kouzelnících a čarodějnicích vyprávějí o zrcadlech, ve kterých tito mágové dokázali uvidět blížící se neštěstí. S touto pověrou souvisí i další, týkající se rozbitého objektu a to jsou přetržené perly.  Lidé si spojovali perly se slzami a proto je dodnes prsten s perlou tradičně považován za nešťastný svatební šperk.


Zdroj: Tresidder Jack, 1001 symbolů, Euromedia group, Londýn 2003