Stereotyp nebo pasivita?

Dnes je docela možné, že někdo nejednal v souladu s vibrací včerejšího Velekněze a tím pádem neposlouchal svého rádce. Nyní se tedy musí zabývat nepříjemnou záležitostí, která je však prozatím neřešitelná. 

Viselec, který vychází na dnešní den znamená strnulost a určitou paralýzu. Něco vázne, nelze se pohnout z místa. Pro někoho to může představovat onemocnění, kdy je nucen se na chvíli zastavit. Výklad této karty je ale opravdu široký a pro každého může znamenat něco jiného.

Často se energie Viselce projeví jako strnulost našeho myšlení. Zkuste tedy zapátrat, jestli se sami nedržíte v pomyslném vězení. Možná se na nějakou záležitost díváte ze špatného úhlu. Máte svou pravdu a nechcete ustoupit ani o krok.

Viselec je jako mrtvý bod!

Jako bychom opravdu viseli hlavou dolů. Velice nepříjemná pozice. Je třeba ale zjistit, jestli si za ni můžeme my sami. V ostatních oblastech života můžeme být odmítáni a právě tak všechna naše řešení a nové plány dnes „narazí“. To vše potom zapříčiní stav, kdy se uchýlíme k pasivitě.

Možná nezbyde nic jiného, než přijmout, že přišel čas pokání. Bude třeba učinit nějakou oběť, aby bylo možné se z této nepohodlné pozice vymanit.

Viselec
Viselec