Karta dne 12.1.2017

Poselství na čtvrtek přináší Jofiel a tentokrát je ve znamení Meditace. Zastavme se na chvíli v našem neustálém shonu a snažme se naslouchat svému nitru. Stále hledáme informace z vnějšího prostředí, ale odpovědi na všechny otázky se skrývají v každém z nás, v našich srdcích, v naší duši.

Jofiel nás vyzývá, abychom se ztišili a zklidnili svou rozbouřenou mysl, protože jenom tak můžeme slyšet hudbu Království andělů. Převedeno do běžného dne, je třeba se přestat honit, řešit, rozčilovat se, ale naopak se zastavit a v klidu spočinout. Potom, v tichu a klidu, teprve rozpoznáme i cenné rady našich průvodců.