Karta dne 13.1.2017

Poselství na pátek přináší archanděl Rafael a to ve znamení Empatie. Pokud jsme již zapomněli být empatičtí, toto poselství nás vyzývá, abychom se opět snažili vcítit do druhých a nebyli zaslepeni vlastní sobeckostí. Překrásný lotos na kartě symbolizuje čistotu a krásu a připomíná nám, že tak jako tato květina přes den zkrášluje a obohacuje přírodu, můžeme i my dnešní den přispět svojí vstřícností a laskavostí.

Ano, je to pátek třináctého, ale právě proto, že tento den má dle pověr špatnou pověst bychom se neměli nechat strhnout obavami v důsledku čehož bychom potom byli protivní na své okolí. Vždyť podle starověkých Mayů právě číslo 13 je šťastné, jelikož dle jejich Slunečního kalendáře měl náboženský týden akorát těch třináct dní.

Nemusíme se bát, že tím ztratíme svou autoritu, nebo snad snížíme své postavení. Však druhý den opět budeme stát v plné síle bez jakékoliv újmy na duši, jelikož i lotos, který na noc mizí je dalšího rána opět připraven potěšit všechny bytosti okolo.