12 Archandělů

gabriel

Božský posel, který první zvěstoval Panně Marii vtělení božího syna, Ježíše Krista a Zachariášovi, že jeho žena porodí Jana Křtitele. Je tedy dodnes patronem zrození a těhotné ženy se k němu mohou obracet, pokud mají obavy z porodu.  Gabriel jim může stát po boku, držet nad nimi ochrannou ruku a tak je provázet celým procesem až ke šťastnému konci. Tento archanděl má v rukou květinu lilii. Také se mu říká anděl smrti, jelikož prý pomáhá duším v přechodu na druhý břeh.

Haniel

Je andělem světla i noci, lásky a věrnosti, čistoty duše a také andělem mnoha životů. Tento archanděl prý údajně žil určité dlouhé období na Zemi a další zas v nebi. Byl přitahován lidským životem a také se zde, v pozemské inkarnaci několikrát oženil, nebo vdal. Původně byl totiž Haniel spíše muž, ale později anděl žena. Nejvíce ze všech archandělů jej přitahoval lidský osud a proto se často vtěloval a žil jako člověk až do smrti. Potom se opět znovu inkarnoval. Toto většinou činil kvůli lásce, které byl vždy věrný po celý život.

jofiel

Přináší moudrost a pomáhá nám tím, že osvítí naši mysl, pokud se při řešení dostaneme do mrtvého bodu. Také nám může ukázat nové obzory a možnosti řešení, pokud jsme uvízli v nějaké situaci a sami se neumíme vymanit nebo se pohnout dál. Je mistrem v pomoci nalézt řešení i v situacích, které se nám zdají neřešitelné. Rovněž tak může náš život, který není právě ideální proměnit v život šťastný a spokojený. Můžeme se tedy na Jofiela obrátit a požádat ho, aby nám pomohl změnit určité aspekty našeho života.

Metatron

Nám pomáhá, pokud hledáme cestu a směr. Je to nebeský učitel. Hlídá naše rozhodnutí, abychom činili jen taková, kterých později nebudeme litovat. Můžeme se tedy na tohoto archanděla obracet, pokud jsme před nějakým důležitým rozhodnutím a nevíme, jak dál. Metatron nám pomáhá naplnit náš osud a orientovat se v problematických situacích. Dodává nám sílu a odvahu.

Michael

Kosmický vůdce. Patrně nejznámější z archandělů. Zvítězil nad drakem jako sv. Jiří a toto vítězství se stalo symbolem porážky temnot. Svátek sv. Michaela připadá na 29. září. Během dějin, prý došlo k mnoha údajným zjevením tohoto archanděla, při nichž docházelo k záchraně lidí a  dalším zásahům. Dodnes jsou na určitých místech vybudované svatyně, jež jsou tomuto archandělovi zasvěcené.

Na různých místech ve světě se také připomínají dny, které jsou svátkem Michaela a během kterých došlo v minulosti k jeho zjevení. K těmto zjevením většinou docházelo na vysoce položených místech, jako jsou hory a kopce a proto bylo Michaelovi zasvěceno mnoho kostelů na kopcích, např. St. Michael. Také je patronem policistů. Umělci jej často zobrazují v červenozeleném oděvu a v zářivém brnění. V ruce má většinou meč nebo kopí a někdy také váhy.

rafael

Nebeský lékař, ochránce poutníků a cestovatelů. Většinou byl zobrazován jako mladík v dlouhé tunice a s holí. Jeho světlo jež vyzařuje má léčivou moc a je smaragdově zelené.

raziel

Tento archanděl je strážcem božích tajemství, které nám můžou být odhaleny v mezních situacím života. Za normálních okolností k tajemství nemáme přístup a neměli bychom ani žádat, aby nám bylo nějaké prozrazeno. Raziel je také patronem magie a esoteriky a může nám pomoci získat schopnost  jasnozřivosti a také nám ukáže, jak komunikovat  s našimi duchovními průvodci. Je spojen s indigovým paprskem, který prochází čakrou v místě třetího oka.   Tento bod je při aktivaci spojen se schopností jasnozřivosti a rozvinutí intuice.

sandalfon

Je archandělem hudby a zvuků. Může nám pomoci nastolit harmonii, neboť hudba je lék a nástroj andělů. Pomůže nám najít cestu k naší vnitřní moudrosti a spojí nás s vyšším já či s říší andělů. Každý si může zvolit svou píseň nebo melodii.  Ta je mu potom nápomocná ve chvílích, kdy potřebuje načerpat energii a připomenout si neustálou přítomnost andělů, kteří jsou zde proto, aby nás vedli a pomáhali nám.

samael

Bývá spojován se Satanem. Právě on prý v převtělení za hada pobízel Evu, aby se prohřešila proti příkazům v Ráji. Samael je velice krásný a dokonalý anděl. Ve spolupráci s dalšími archanděly se jako anděl Země stará o hmotnou podstatu našeho těla.

uriel

Uvádí do souladu hmotu, bohatství a duchovno. Je to mocný archanděl, jehož atributem je blesk. Má velmi pronikavý pohled, který vidí vše. Může být volán ve chvílích, kdy hrozí nějaké krize. To on prý varoval Noema před potopou. Uriel má rovněž na starosti vznik různých situací a důležitých momentů. Jeho úkolem je ukázat nám, jak se nejlépe přiblížit zpět k Bohu. Uriela  můžeme požádat o pomoc, pokud se cítíme slabí a  bez energie, jelikož on může našemu tělu dodat sílu.  Pomáhá i v případě, že potřebujeme posílit sebedůvěru, či uskutečnit nějaké plány.

zadkiel

Je patronem právníků a soudců a bývá spojován se všemi záležitostmi kolem hmotných statků, financí, dluhů, exekucí a také s institucemi, jako jsou například banky. Je možné právě tohoto archanděla požádat o pomoc v případě, že prožíváme nějaké nesnáze ve finanční oblasti. Je to nebeský bankéř a může pomoci tak, že obrátí nepřízeň v prosperitu. Úmysly žádajícího však musí být čisté.

cafkiel

Tento archanděl hojí citové rány a je andělem milosrdenství. U něj můžete nalézt útěchu, pokud máte špatné svědomí. Obracíme se na něj také v případě, že potřebujeme radu ohledně vztahů a také pokud máme nějaký bolestný zážitek, který nás trápí. Cafkiel nám může dodat sílu, abychom tento zážitek zpracovali a nadále už netrpěli. Bývá také spojován s lila paprskem, který prochází andělskou čakrou, což je bod na vrcholu čela. Pokud jej aktivujeme, můžeme komunikovat s našimi anděly.