Pokušení nebo závislost?

Tak jsem pár dní vynechala náhled do karet, jelikož jsem bohužel nevyšetřila čas. Když máte několik dlouhých směn a ještě v noci, to jste potom jako robot, který vykonává pouze základní činnost a to ostatní bohužel jde stranou.

Nicméně moje karty mě opět přitáhly (a to je dobře) a na dnešní den jsem vyložila kartu z Velké Arkány a to přímo č. 15 –  Ďábel. Jak si s ním poradíme? Je to něco nezdravého, co nám může opravdu škodit. Nemusíme hned rozpoznat, že jedeme ve špatné koleji, ale z dlouhodobého hlediska si  možná zakládáme na větší problém.

Ďábel v Tarotu je dobrý sluha, ale zlý pán

Není  ale třeba se ihned této karty zaleknout. V mnoha případech totiž můžeme jeho energii naopak použít jako hnací motor. Vášeň a nadšení, které nám může vibrace této karty propůjčit dokáže pohnout s čímkoliv, co doposud stagnovalo. Pokud tedy tuto vibraci uchopíme za správný konec, lze jedině vydělat.

Opačný význam bude mít, pokud podlehneme Ďáblovi z jeho negativní stránky. Zde se může naše jednání projevit jako nesoudnost, špatné úsudky, závislost na čemkoliv, co pro nás není dobré, falešné naděje a představy, krutost, dramatičnost a nespoutaná smyslnost.

Je třeba jednoduše zkrotit svého Ďábla a použít tuto energii ve vlastní prospěch

Potom můžeme být spíše tím světlonošem, který přináší pozitivní změny než obětí, která jedná pod vlivem nastalých okolností.

Ďábel, Velká Arkána
Ďábel