Energie 29. 1. 2019

Tak to je zvláštní, ale na tomto vidím, že kolo se neustále otáčí, vše je v pohybu a mnohdy neuděláme nic s tím, že jednou jsme nahoře a podruhé zase dole.

Ačkoliv karta Věž, kterou jsem vyložila jako obecné poselství na dnešní den nemusí zákonitě znamenat nic katastrofického. Pro některé může být „sesun a zboření“ v duchu očištění a následné úlevy.

Pokud by tato energie navazovala na včerejší kartu Svět, lze si představit, co tím karty myslí. Svět nás přenesl na správnou cestu a máme široké pole působnosti. Pokud jsme tedy něco změnili, završili a dali se novým směrem, tak to samozřejmě přináší změnu dosavadních způsobů a pořádků.

Zpočátku tedy můžeme pociťovat určitou nejistou. Tady bych řekla ovšem platí, že všechno zlé pro něco dobré a některé záležitosti zprvu pociťované se strachem se později ukážou být trefou do černého.