Energie 6. 2. 2019

Je to zvláštní, ale přestože jsem karty pečlivě zamíchala, opět jsem vyložila Páže mečů. Pro dnešní den tedy platí to samé poselství.

Energie pážete nadále pokračuje a možná to je pro některé opravdu výzva k zamyšlení. Prozkoumejte své jednání a postoje. Zamyslete se nad vztahy s dospívajícími a mladými. Možná máte nějaké problémy v komunikaci. Možná včerejší nesnáze se ukázaly být vážnější, než jak se zdálo.

Mečové páže poukazuje na nutnost se vzchopit a naučit se říkat NE.

Často také znamená (a to je dobře), že případný útok se nám podaří odvrátit a vše dát do pořádku.