Energie týdne 11. – 17. 3. 2019

Vždycky poslechnu „volání karet“ a připravím nějaký výklad. Tentokrát jsem měla pocit, že bych měla nahlédnout, jaké poselství k nám promlouvá právě nyní.

V mých výkladech zde na stránkách není až taková pravidelnost, ale já se řídím intuicí a když moje karty chtějí něco sdělit, tak v nich čtu. Pokud ne, pracuji na jiných záležitostech. Dnes se mi ale vyloženě karty „vnutily“ :-), takže tady je jejich zpráva, tedy obecný výklad a energie na tento týden.

Předně mě zaujala LÁSKA. Myslím, že hodně lidí potká v tomto týdnu nějakou spřízněnou dušičku. Celkově mám před sebou velice nadějné karty. Zavládne klid a harmonie a mnozí budou odpočívat a užívat si plody, které získali díky své neúnavné snaze a předchozí práci. To se může projevit v jakékoli oblasti. Možná jste se snažili urovnat vztah. Dobrá, nejspíš se vám to podařilo a nyní si budete vychutnávat tu harmonii a klid. Nebo jste dlouho plánovali nějaký krok. Také vy v tomto týdnu již nejspíš máte své řešení a můžete tedy postupovat dál.

Celé to poselství mi přijde, že je o rozhodnutích, která v tomto týdnu padnou a následky budou mít slibné vyhlídky do  budoucna. Bude to o významných příležitostech a pro některé i možnosti polepšit si v otázkách financí a majetku. LÁSKA a RODINA jsou významná klíčová slova tohoto týdne a záležitosti s nimi spojené by měly pokračovat v pozitivním duchu.

This slideshow requires JavaScript.