Štěstí a radost

Ptáci

Zpěv ptáků a jejich přítomnost vždy vyvolává pocit veselí. Pokud chybí, prostředí nebo krajina bez nich je pochmurná a zdá se být nepřívětivá. Krásný ptačí zpěv a jejich štěbetání je jistě velmi příjemný zvuk, který můžeme slyšet hned po probuzení.

Pokud sedíme v přírodě a nasloucháme zvukům ptačího zpěvu, je to velmi příjemné a my tak krásně relaxujeme a nabíráme energii. Některé druhy ptáků jako například  straka má v Číně symboliku šťastnou, zatímco jinde ve světě je spíše poslem špatných zpráv. Malý ptáček střízlík je pro změnu symbolem veselosti. Ptáci jsou pak obecně symbolem radosti a štěstí, a to zejména proto, že jsou volní, svobodní, nespoutaní a dokážou létat.

Kráva a slon

Tato dvě velká zvířata symbolizují štěstí zejména v Indii. Při různých slavnostech a obřadech mají důležitou roli. Jsou to posvátná zvířata jež se těší veliké úctě. Také hinduistický bůh Ganéša je zobrazován se sloní hlavou.

Švestka a narcis

Květiny, které vykvétají brzy z jara jsou v Číně symbolem radosti a štěstí. Číňané tedy používají jako symbol šťastného svazku manželského právě květinu narcis. Rovněž tak švestka je zde symbolem manželského štěstí.

Myrta

Je vonný a stále zelený keř, který roste ve středomoří. Známe jej z různých věnců pro vítěze, slavobrán a girland a také zejména ze svateb, kdy se touto rostlinou zdobí nejen automobily, ale také všichni svatebčané.

Mraky

Symbolem štěstí jsou zejména růžové mraky a to opět v čínském umění. Je to pravděpodobně odvozeno ze skutečnosti, že zemědělci věřili, že červánky předpovídají dobré počasí. Lidé také věřili, že mraky dopravují nesmrtelné na nebesa a „devátý“ oblak je v mystické filosofii stav dokonalého štěstí.

Ostrovy

Mají svou šťastnou symboliku odvozenou z víry lidí, že štěstí a útočiště před starostmi leží někde jinde. Představa šťastného nebo kouzelného ostrova je obsahem mnoha legend.


Zdroj: Tresidder Jack, 1001 symbolů, Euromedia group, Londýn 2003