Mravní čistota a bezúhonnost

Běl

Bílá barva je považována za nejčistší ze všech. Symbolizuje také naprosto čisté svědomí. Proto mají většinou nevěsty bílé šaty. Také kněží, kteří chtěli upozornit na své čisté úmysly, používali pouze bílý šat. Rovněž tak bílý rytíř byl považován za hrdinu s čistým štítem. Dalším symbolem čistoty je mléko. V legendě o svaté mučednici Kateřině se uvádí, že po stětí vytékalo z jejího těla mléko namísto krve.

Lilie

Je spojována s mravní čistotou. Tato květina je spojována s Mariiným manželem Josefem a pojmenována jako Madonna jež je květinou Panny Marie. Z evangelia je také známo, že Ježíš pravil svým učedníkům, nechť se podívají na polní lilie a dodal, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.

Oheň

Oheň bývá označován a používán jako prostředek k očištění a jeho plameny, představují sílu mravní čistoty.

Voda

Voda je všeobecně považována za symbol očisty. Také v moderní době se omývání a mytí praktikuje stále. Nejčistší formou vody je v symbolice rosa, která byla považována za nektar nesmrtelných. Dalším symbolem odvozeným od vody je pramen, jemuž byla přisuzována schopnost očisty a spásy. Dle legend se jednalo o pramen, který prýštil u kořenů Stromu života. Také minerální prameny jsou považovány za schopné léčebných účinků. Voda jako nástroj k očištění se používala například ve vesnicích, kdy do rybníků byli svrženy ženy nařknuté s čarodějnictví. Nebožačky většinou vyplavaly, což bylo ale vyloženo tak, že voda je jako nečisté nepřijala a vyvrhla nad hladinu.

Jelen

Ve středověkém církevním umění byl zobrazován jelen, jak pije vodu ze studánky. Tento obraz pak byl spojován s čistotou a zbožností. Někteří králové, měli ve svém znaku právě jelena a jeho motivy zdobí šaty andělů doprovázejících Pannu Marii a Ježíše.

Med

O medu se věřilo, že je úplně čistý a jeho krásná zlatá barva vzbuzovala představy něčeho nebeského.

Kadidlo

Jsou to vonné pryskyřice, které se odpradávna pálily jako kadidlo. Používaly se jako symbol čistoty v náboženských, obětních a pohřebních obřadech.  Vůně a kouř, který se z těchto kadidel linul měl očišťovat prostředí a chránit osoby, které rituály prováděli, nebo byli přítomní. Pryskyřice se také k očistě  používala při balzamování.

Slonovina, zlato, drahé kameny

Slonovina byla považována za křesťanský symbol čistoty zejména díky své bílé barvě. Byla hlavním materiálem při výrobě malých kouzelných amuletů. V Číně byla spolu s jadeitem symbolem morální očisty a síly charakteru. Destičky a přívěsky ze slonoviny označovaly vysoký úřad a jadeitový prášek se rozdrcený na prach používal k prodloužení života. V západním umění je podobně uctíváno zlato, a to pro svou odolnost vůči rezavění a krásnou sluneční barvu. V alchymii bylo kovem nejvyšší čistoty a vyrovnat se mu mohl pouze diamant, jež měl symboliku zářivé čistoty a ryzosti.

Sůl

Kvůli jejím účinkům během konzervace potravin se sůl stala symbolem nezničitelnosti. Některé národy přidávali sůl do rakví svých zemřelých a v křesťanství byla významnou obětinou, jelikož oběť prý nesměla být bez soli ponechána.


Zdroj: Tresidder Jack, 1001 symbolů, Euromedia group, Londýn 2003