Karta dne 20.1.2017

Dnešek je zřejmě něčím důležitý, jelikož se svým poselstvím přichází hned dva archandělé, a to Michael a Zadkiel. Ten první, jako kosmický vůdce a nejvyšší z archandělů nám předkládá Trpělivost.

Možná, že na základě nových událostí, které se staly v minulých dnech, někteří z nás skutečně získali příležitosti a nové šance. Mohlo se stát cokoliv. Někdo má příslib nového zaměstnání a někdo zase nový podnikatelský záměr. Jiný  pro změnu potkal dlouho očekávanou lásku a někteří si třeba jen mohli urovnat a vyjasnit vztahy, které již delší dobu nefungovaly.

Tyto nové začátky a šance, které se v tomto týdnu nabízely mohou mít tisíc různých podob. Nyní je důležité, jak s tím naložíme a Michael nás vyzývá k trpělivosti. Dopřejme si tedy klid a nechme na sebe působit magická poselství Raziela z minulých dnů. Neměli bychom teď do něčeho jít po hlavě, ale v klidu a s uspořádanými myšlenkami nechat vykrystalizovat a uzrát všechny nové události.

Pokud tedy nyní na základě nějaké uchopené příležitosti ženeme vše rychle kupředu, abychom co nejdříve viděli výsledky, neděláme dobře. Vždyť i pyramidy v Gíze na kartě archanděla Michaela byly budovány po mnoho let a nikdo nepochyboval, že se dokončí. Jsou velkolepé, krásné a stojí dodnes. Tak se tedy zastavme a zkusme meditovat právě o nich.

K tomuto poselství se také přidává rovněž archanděl Zadkiel a vzkazuje nám, že nás v těchto dnech provází a poskytuje nám neviditelnou ochranu. Nemusíme se tedy obávat, že nám něco unikne, pokud nebudeme jednat rychle. Můžeme si skutečně dopřát klid a rozvahu a nechat se vést. Pokud jsme rozpolcení, nemocní nebo jen nemáme stále jasno, jak se zachovat, vzkazuje nám Zadkiel, že máme opustit strach a oddat se Zdroji. Přenechme mu vývoj dalších událostí a brzy se nám navrátí spokojenost. Nechme na Universu, ať nese břímě a vyřeší vše, co nám v současnosti není jasné. Ta jasnost, která je velmi důležitá se s podporou vesmírných sil jistě brzy objeví. Pod jeho ochranou jsme v Bezpečí.

Archanděl Zadkiel je nejen nebeským utěšitelem, ale také bankéřem a patronem úředníků, finančních domů, půjček a dalších záležitostí spojených s financemi. Možná se naše nová šance týká této oblasti a zde bychom tedy rozhodně neměli jednat ukvapeně. Požádejme nyní Zadkiela, nechť nás doprovází a bdí nad rozhodnutím a jednáním, která se chystáme uskutečnit. Pokud to uděláme, jistě budeme v jeho přítomnosti v bezpečí a to co nyní vytvoříme, bude pro nás výhledově prospěšné.