23.-29.1.2017

Tři různí archandělé nám přináší poselství na celý týden. Prvním je Rafael a připomíná, že bychom se mohli pokusit najít v sobě soucit. Jsme mnohdy tak zaneprázdněni, zahloubaní sami do sebe a naše mysl zpracovává tisíce informací, že v takovém shonu a šílenství  lehce zapomeneme, že jsou vedle nás i jiné bytosti se svými pocity, radostmi a strastmi.

Rafael je nebeský léčitel a každému, kdo ho požádá přijde na pomoc. Obklopí nás svým zelenkavým světlem a vyléčí bolavou duši. Zkusme ho zavolat, nechť  prosvítí naše srdce, aby roztálo a my se dívali na svět jinýma očima. Možná bude to vcítění do druhých pro někoho těžké, ale nemusíme hned všechny zachraňovat. Stačí drobnosti, jako je úsměv, někoho vyslechnout, pustit sednout v dopravním prostředku, nebo zkrátka třeba jen nakrmit  kočku, která nám běhá kolem domu a nejspíš nikomu nepatří.

Také nemusíme udělat vůbec nic. Můžeme se ale pokusit smýšlet o druhých bytostech v dobrém. Uvidíte, že i vám bude lépe na duši, když zastavíte ten jedovatý monolog ve vaší mysli, který je namířený  proti někomu jinému. Myslete si o druhých to lepší. Zkuste to lepší najít. Myslím, že se vám potom také uleví.

Ale ještě je tady jedna důležitá věc. To poselství od Rafaela můžeme vztahovat také sami na sebe. Možná, že se naopak věnujeme druhým až příliš a zapomínáme na své Já. Lopotíme se , abychom se zavděčili a splnili všechny úkoly, které nám druzí naložili na záda. Měli bychom ale zkusit být empatičtí sami k sobě a zastavit to plýtvání vlastní energií.

Příliš dávat či příliš brát je zhoubné a vždy se vytváří karmický dluh. Pokud tedy děláme a věnujeme svou pozornost pro druhé a nejsme šťastní, musíme to ukončit. Musíme dělat to, z čeho máme radost, neboť každá chvíle, kdy radost prožíváme, je léčivá.

Každý si nyní může vybrat, z jakého úhlu pohledu k němu poselství Rafaela promlouvá a rezonuje s ním

Sandalfon připomíná, že vše se neustále vyvíjí. Dnes to může vypadat špatně, ale za měsíc, za rok, když se ohlédneme, zjistíme, že vlastně všechno do sebe zapadá a to, co nám v první chvíli připadalo jako katastrofa, bylo nakonec prospěšné a bylo tím umožněno, že se otevřely úplně nové dveře. Také platí, že tam, kde původně žádná cesta nebyla, je najednou zcela nová a mnohem lepší, než jsme kdy doufali.

Možná, že zatím nepociťujeme nějaké změny, a tak se domníváme, že stojíme na mrtvém bodě. Ale to soukolí už je v pohybu a osud brzy zaklepe na naše dveře a vyzve nás, abychom šli a dosáhli nových výšek a vizí. Sandalfon nás vyzývá, abychom skoncovali se zátěží z minulosti. Ta už je pryč a není nám již prospěšná. Vše je propojené a odehrává se současně.

Změnit to můžeme pouze sami v sobě a to tady a teď.

Posledním archandělem pro tento týden, který k nám promlouvá je Haniel. Přichází s hřejivým poselstvím pro všechny, kteří klesají na mysli. V minulých dnech jsme možná něco nového otevřeli a nyní si nejsme jisti, jestli náš krok byl správný. Také je docela možné, že jsme nemocní, bez práce, bez peněz a nebo osamocení.

Je mnoho scénářů a realit, které můžeme právě prožívat, a které nás činí nešťastnými. Ale právě proto nyní přichází naděje, aby pozvedla naše srdce a dovolila naší duši letět vysoko a volně jako bílá holubice. Je to kosmický elixír od Haniela, který nám připomíná, že naděje je tady a stále bude a nikdo nám ji nemůže vzít.

Týden 23.-29.1.2017