30.1.-5.2. 2017

Poselství na týden

Týden utekl jako voda a já jsem tu opět s dalším poselstvím. Tentokrát k nám promlouvá archanděl Uriel a Michael.

Michael

Kosmický vůdce. Patrně nejznámější z archandělů. Zvítězil nad drakem jako sv. Jiří a toto vítězství se stalo symbolem porážky temnot. Svátek sv. Michaela připadá na 29. září. Během dějin, prý došlo k mnoha údajným zjevením tohoto archanděla, při nichž docházelo k záchraně lidí a  dalším zásahům. Dodnes jsou na určitých místech vybudované svatyně, jež jsou tomuto archandělovi zasvěcené.

Uriel

Uvádí do souladu hmotu, bohatství a duchovno. Je to mocný archanděl, jehož atributem je blesk. Má velmi pronikavý pohled, který vidí vše. Může být volán ve chvílích, kdy hrozí nějaké krize. To on prý varoval Noema před potopou. Uriel má rovněž na starosti vznik různých situací a důležitých momentů. Jeho úkolem je ukázat nám, jak se nejlépe přiblížit zpět k Bohu. Uriela  můžeme požádat o pomoc, pokud se cítíme slabí a  bez energie, jelikož on může našemu tělu dodat sílu.  Pomáhá i v případě, že potřebujeme posílit sebedůvěru, či uskutečnit nějaké plány.

Hned první karta nám připomíná, že tento týden námi proudí hojnost. Je pouze třeba  uvěřit, že jsme stále ve spojení se Zdrojem a pokud je naše víra pevná, můžeme získat to, po čem toužíme. Začněme třeba s tím, že si budeme všímat hojnosti, která je kolem nás a budeme za ni vděčni. Vždyť je toho kolem spoustu. Jenom těch stromů, aut, silnic, domů, lidí, zvířat, dveří, obchodů, jídla, vody … .  To všechno je hojnost, která nás obklopuje.

Nejsme na vyprahlé poušti, kde jsou pouze zrnka písku (ačkoliv je jich velká hojnost). I když se nám může zdát, že nemáme hojnost, není to pravda, jelikož ta je všude kolem nás. Zkuste si takové praktické cvičení. Nepředstavujte si pod pojmem Hojnost hned pěknou sumu na bankovním účtu 😀 Hojnost může být v srdci, v duši a také je všude kolem nás. A jelikož platí :

Jak uvnitř, tak venku,

tak pokud naleznete hojnost ve svém srdci a ve své duši, zákonitě se to odrazí ve vaší fyzické rovině. Je to velmi jednoduché. Klíčem k hojnosti je  spokojenost.

Michael nás dále upozorňuje, že v každém z nás dřímá moc a síla stvořitele. My všichni máme v sobě božskou složku, která se nachází v srdci. Tento týden bychom se měli soustředit na naší duši a uvěřit v její smysluplnost. Krásně to zapadá, jelikož v sobotu nastala fáze Měsíce NOV, tedy novoluní, kdy jeden cyklus zanikl a nový začíná.

V tuto dobu je vhodné zaměřit se na upevnění svého zdraví a pracovat na osobním růstu. Také můžeme realizovat své plány pro nadcházející měsíc. Během těchto dnů není dobré věnovat se příliš nějaké činnosti, ale spíše se zaměřit na rozjímání a meditaci. Nyní můžeme také nalézt své duchovní vedení, pokud o ně požádáme.

Vše, co budeme tento týden dělat,  by mělo být poznamenáno klidem a mírem. Za ničím se nežeňte a s nikým se nehádejte. Buďte trpěliví a nic neuspěchejte. Vstupujte do hlubin svého nitra a pátrejte po tom, co vám chce sdělit vaše Vyšší Já. Pokud nevíte jak meditovat, jděte někam do lesa a vezměte si třeba svého pejska.  A pokud máte chuť zkusit meditaci, můžete pro začátek shlédnout následující video.